Geografisch thema

Meibosweg

ID
9363
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9363

Beschrijving

Straat ten zuiden van de Dorpsstraat uitlopend op klein landwegje dat met gebogen tracé langsheen de "Meibosvijver" aan de oostzijde de verbinding maakt met de Zomerstraat-West ten zuiden. Eerste vermelding van (de) "Meibosch" in de omloper van 1668-1669. Tracé van de weg reeds weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571).

Aan de oostzijde van de weg, ten zuidwesten van de kerk, is eertijds het "Hof van Sijsele" gevestigd, in oorsprong een erfpachthoeve opgetrokken door de Franken in de 6de eeuw, waar in de eerste helft van de 11de eeuw, onder één van de Elzasser graven, een indrukwekkende waterburcht wordt opgericht als vestiging van de Heren van Sijsele. Thans gaat de gelijknamige hoeve met 19de- en 20ste-eeuwse gebouwen en bewaarde 18de-eeuwse monumentale schuur (nummer 2) hierop terug.

Woonfunctie. Basisbebouwing aansluitend bij deze in de Dorpsstraat, tot stand gekomen bij de verdere verstedelijking van de dorpskern tijdens het interbellum. Rijbebouwing onderbroken door (zij-ingangen naar) garages of tuinmuren. Interbellumwoonhuizen tot twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok loodrecht op straat) veelal voorzien van bakstenen puntgevels; tevens enkelhuizen met lijstgevels onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Typerend voorkomen van gecementeerde plint, muurankers en muuropeningen onder rechte lateien. Nummer 9, met natuurstenen aanzet- en sluitstenen van ontlastingboog; sierankers; bewaard houtwerk met verticale roedeverdeling in bovenlichten.
Bebouwing aangevuld met losstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 378.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Schuur van Hof van Sijsele

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meibosweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/9363 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.