Geografisch thema

Molenstraat

ID
9364
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9364

Beschrijving

Gebogen straat in het dorpscentrum, vertrekkend van de Kloosterstraat ten zuidwesten tot de Zwaanstraat ten noordoosten. Voorheen lijk- of kerkweg die de dorpskern van Sijsele verbindt met de historische wijk "Den Doorn", later "Zwanenhoek" of "De Zwane", ter hoogte van de kruising van de Veldstraat en de Antwerpse Heirweg; tracé reeds aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) en de Ferrariskaart (1770-1778). Vormt in de 17de eeuw de grens tussen de Warande, een driehoekig stuk land -voorheen bos- palend ten westen aan het voormalige dorpsplein en het zogenaamd "Schottershof" (zie Dorpsstraat) en de zogenaamd Meulenstringen ten noorden. Doorkruist thans de verkavelingen ingezet vanaf de jaren 1970 tussen de Stationsstraat ten oosten en de Zwaanstraat ten westen. Zogenaamd naar de dorpsmolen of "Molen Lievens", een bakstenen bergmolen die in 1820 wordt opgericht op de zuidwestelijke hoek met de Nieuwe Weg, in de jaren 1990 herbestemd tot woonhuis geïntegreerd in nieuw wooncomplex (zie Nieuwe Weg nummer 4).

Woonfunctie. Voornamelijk heterogene interbellumbebouwing van (half) vrijstaande of gekoppelde woonhuizen, onder meer haaks of schuin op de weg ingeplante enkelhuizen tot twee bouwlagen onder pannen zadel- of mansardedaken (nok loodrecht op straat), al dan niet voorzien van (verharde) voortuintjes afgesloten door geajoureerde betonnen afsluiting, zie nummers 21-29; nummer 11 met gecementeerd parement en rondbogige zoldervensters; trapgevel van nummer 15 met dito parement.

Tevens enkele samenstellen van éénlaagswoningen met witgeschilderde bakstenen parementen: nummers 32-34 opgetrokken volgens kadaster in 1880, onder pannen zadeldak en voorzien van overhoekse baksteenfries; nummers 14-16 daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw onder pannen mansardedak. Nummer 50, half vrijstaand interbellumwoonhuis met witgeschilderde en deels gecementeerde puntgevel voorzien van siermetsel- en pleisterwerk; sierankers.

Nummer 49, 19de-eeuws hoevetje met losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, onder meer haaks op de weg ingeplant boerenhuis met getoogde muuropeningen, beluikt aan erfzijde, achterliggende schuur en bijgebouwen op het erf (onder meer bakhuis).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1880/9, 1922/8, 1927/42, 1864/30.
  • VERSTRAETE D., De bewoning van Sijsele in de XVIIe eeuw, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 101-102.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9364 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.