Geografisch thema

Nieuwe Weg

ID
9365
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9365

Beschrijving

Rechte straat die de Molenstraat ten zuiden verbindt met de Veldstraat ten noorden. Aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw en weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1845). Wordt halverwege doorkruist door de oude bedding van de in 1862 aangelegde spoorlijn Brugge-Eeklo, in 1960 opgebroken en in de jaren 1980 ingericht als wandel-, fiets- en ruiterpad (zie Oud Spoorwegpad en Stationsstraat).

In het kader van de bloeiende landbouwnijverheid vanaf het begin van de 19de eeuw wordt in 1820 op de zuidwestelijke hoek van de Nieuwe Weg en de Molenstraat de dorpsmolen of "Molen Lievens" opgericht, later verhoogd en omgebouwd en in de jaren 1990 herbestemd tot woonhuis geïntegreerd in nieuw wooncomplex (nummer 4). Nummers 13 en 17, resterende half vrijstaande interbellumhoevetjes, waarvan woonhuizen voorzien van gecementeerde (schijnvoegen) puntgevels, geknikt en met bolbekroning bij nummer 17, onder pannen zadel- (nummer 13) of mansardedak (nummer 17) (nok evenwijdig met straat); nummer 13 met behouden houtwerk.

Thans vormt de straat de centrale noord-zuidas tussen de verkavelingen ingezet vanaf de jaren 1970 aan weerszijden van de straat. Typerende bebouwing van losstaande eengezinswoningen in tuin, in noordelijk deel van de straat met enigszins residentiële allures zie afgescheiden van de straat door hoge hagen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1927/43.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XI, Brugge, 1930, kolom 348.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Romp van de Dorpsmolen

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwe Weg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9365 (Geraadpleegd op )