Geografisch thema

Schardauwstraat

ID
9368
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9368

Beschrijving

Historische weg met kronkelend tracé van de Gentse Steenweg ten noorden tot de Zomerstraat-Oost ten zuiden, waar het gehucht "Heythoek" zich bevindt, aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1845). Vermoedelijk vroegmiddeleeuwse secundaire zandstreekweg waarlangs het vee wordt geleid in de "wastinen" of woeste gebieden en van waaruit de ontginning is gebeurd; tevens ter verbinding van de hofsteden en de akkers op de droge zandruggen, in casu ten westen van het hof "Rostune". Zogenaamd naar het leengoed "Schardauw" dat in de eerste helft van de 13de eeuw samen met het kleine leengoed Helsmoortel of Elsmoortele toegevoegd wordt aan de heerlijkheid Rostune (zie Gentse Steenweg nummer 17). Eerste vermelding in 1281 van Willem van Scaerdau, schepen van Sijsele in de 13de eeuw.

In de 17de eeuw is het gebied ten zuidoosten van Sijsele nog grotendeels onbewoond, met enkele verspreide hoeves onder meer langsheen de Schardauwstraat, tevens weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Aan de zuidoostelijke hoek met de Zomerstraat-Oost is voorheen de herberg "de Geete" gelegen, teruggaand op een middeleeuwse herberg zogenaamd "De Pollepel" vermeld op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), later herbouwd aan de zuidkant van de Zomerstraat-Oost, verdwenen na de Tweede Wereldoorlog.

Thans voornamelijk verspreide 19de-eeuwse hoevebebouwing langsheen de weg.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIV, Brugge, 1933, kolom 163-165.
 • VAN DEN BON A., Uit de geschiedenis van het duizendjarige Sijsele, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 9-48.
 • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot heden, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, nr. 2, p. 15, 33.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Scardauw

 • Is deel van
  Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schardauwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9368 (Geraadpleegd op )