Geografisch thema

Veldhoekstraat

ID
9372
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9372

Beschrijving

Straat in uiterst zuidoostelijke hoek van Sijsele, doorlopend vanaf het grondgebied van Maldegem ten oosten tot de Zomerstraat-Oost ten westen. Gelegen aan de noordwestelijke rand van het verdwenen Maldegemveld in de wijk "Veldhoek", voor het eerst vermeld als "ten Velthouc" in 1526, op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) aangeduid als "Zuid-Donk"; tevens aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1845). Het landboek van Sijsele van 1668-1669 maakt melding van een achttal hoeves gelegen langs de weg en van de herberg "De Zwarte Leeuw" gelegen aan de noordzijde. Aan de zuidzijde van de straat is voorheen de historische ontginningshoeve "Goed Ter Velde" gelegen, thans verdwenen. Tevens aan de zuidzijde naar verluidt voormalige locatie van een paalsteen waar de grenzen van Sijsele, Maldegem en Oedelem samenkomen.

Behouden agrarisch karakter van de straat gekenmerkt door verspreide 18de-, 19de- en 20ste-eeuwe hoevebebouwing. In het oostelijk deel bebouwing aan de zuidkant van de straat gelegen op grondgebied van Maldegem.

Nummer 31, voorheen omwalde hoeve met losstaande bestanddelen omheen onverhard erf waarvan toegang gemarkeerd door knotbomen, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw zie enkele hoevegebouwen reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1834), doch mogelijk met oudere kern zie volumes weergegeven op de Ferrariskaart; thans sterk gerenoveerd, onder meer woonhuis met nieuwe muuropeningen. Nummer 29, 19de-eeuwse hoeve met omhaagd en beboomd erf met toegang tussen bakstenen erfpijlers, weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1845) en uitgebreid in de 20ste eeuw met onder meer nieuw woonhuis aan westzijde van het erf; ten oosten van het erf bewaarde bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met dakoverstek (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen) gedateerd "1857" (witte baksteen) onder uilengat in top van straatgevel.

Nummers 19-21, 19de-eeuwse hoeve gelegen aan de straat met éénlagig witgekalkt boerenhuis en aan westzijde aanpalende bakstenen schuur-stalvleugel (1884) onder lagere nok; laatst genoemde getypeerd door licht overkragend zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen/golfplaten) voorzien van onder meer drieledige baksteenfries en gedichte segmentpoort; thans opgedeeld in twee woonsten met nieuw woonhuis (nummer 21) bij deel van de schuur. Nummer 36, hoeve met éénlagig interbellumwoonhuis onder pannen mansardedak met onder meer gevelkapelletje boven de deur bekroond door bakstenen kruis; aan oostzijde aanpalende verbouwde bijgebouwen (onder meer gedichte openingen) opgetrokken volgens kadaster in 1874 en 1882; nieuwe loods aan zuidzijde van het erf.

Nummer 17, interbellumhoeve met boomgaard aan straatzijde, afgescheiden van de straat door ijzeren hek op laag bakstenen muurtje. Woonhuis met lijstgevel op gecementeerde plint met witgeschilderde schijnvoegen; dito schildering voor lateien en aanzet- en sluitstenen van ontlastingboog; in westzijpuntgevel klein rondboognisje met beeld in bakstenen omlijsting bekroond door kruis.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1875/2, 1884/12, 1884/15, 1891/15.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 178-179.
  • VERSTRAETE D., De bewoning van Sijsele in de XVIIe eeuw, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 103.
  • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot heden, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, nr. 2, p. 20, 24.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwkapel

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldhoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9372 (Geraadpleegd op 14-05-2021)