Geografisch thema

Warandelaan

ID
9374
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9374

Beschrijving

Straat van de Burgemeester Sabotlaan ten westen tot de Stationsstraat ten oosten, aangelegd in de tweede helft van de 20ste eeuw als noordgrens van de verkaveling gelegen ten westen van de Stationsstraat, op vierkant grondplan met korte doodlopende straten haaks op enkele noord-zuidassen. Zogenaamd naar de "Warande" of het voormalig bebost jachtgebied ten noordwesten van het grondgebied van Sijsele, deels op het grondgebied van Moerkerke, in het bezit van de graaf van het nabijgelegen Hof van Male (Sint-Kruis), voor het eerst vermeld in 1418; in de loop der tijd totaal gerooid.
Bebouwing van losstaande eengezinswoningen, aansluitend bij de eind 20ste-eeuwse bebouwing in de omliggende verkaveling. Aan de noordzijde gemeentelijke voorzieningen, onder meer sportvelden en recente stedelijke openbare (hoofd-)bibliotheek (zie Eikelberg).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 1166.
  • VAN DEN BON A., Uit de geschiedenis van het duizendjarige Sijsele, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 20.
  • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele, in Bos en Beverveld, jg. 2, 1967, p. 25.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Warandelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/9374 (Geraadpleegd op )