Geografisch thema

Zomerstraat-West

ID
9376
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9376

Beschrijving

Oost-west georiënteerde landelijke weg van de Zomerstraat-Oost ten oosten tot de Zwinstraat, Holleweg en Vossenberg ten westen. Is met eerst genoemde tot in de jaren 1960 gekend als Zomerstraat die grosso modo de zuidgrens van de gemeente vormt met bebouwing aan de zuidkant gelegen op het grondgebied van Oedelem (Beernem). Naar verluidt in oorsprong deel van de voormalige Gentse heerweg die Brugge met Gent eertijds verbindt over de Tichelhoogte te Oedelem. Oudste vermelding als "weg ten Zomerstrate" in 1349.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is het westelijk deel van de weg weergegeven met kronkelend tracé, tot in het gehucht "Tentecke" ter hoogte van de Zwinstraat, op de Atlas der Buurtwegen (1845) aangeduid als het gehucht "Hekhoek". In de 20ste eeuw zijn langsheen de Zomerstraat enkele maalderijen gevestigd, werkzaam tot in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Behouden agrarisch karakter gekenmerkt door onder meer verspreide hoevebebouwing opklimmend tot de 18de eeuw. Typerend is dat enkele hoeves de oudere (bij)gebouwen bewaren, doch veelal in de tweede helft van de 20ste eeuw voorzien worden van een nieuw woonhuis. Nummer 4, zogenaamd "De Meiboshoeve", hoeve met losstaande bestanddelen in U-vormige opstelling omheen deels verhard erf met bewaarde mestvaalt; reeds in die constellatie weergegeven op de Ferrariskaart. In zijtopgevel gedateerde bijgebouwen, met name schuur aan westzijde van "1764" en jongere schuur-stalvleugel van "1860", bakstenen volumes onder zadeldaken van Vlaamse pannen (nok loodrecht op straat), beide met sporen van gedichte en nieuwe muuropeningen; aan noordzijde van het erf nieuw woonhuis uit de tweede helft van de 20ste eeuw.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zomerstraat-West [online] https://id.erfgoed.net/themas/9376 (Geraadpleegd op 23-06-2021)