Geografisch thema

Zwaanstraat

ID
9377
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9377

Beschrijving

Licht gebogen straat van de wijk "De Vrede" aan het kruispunt met de Dorpsstraat en Gentse Steenweg ten zuiden, tot aan de wijk "De Zwaan" aan het kruispunt van de Antwerpse Heirweg, de Veld- en de Doornstraat ten noorden. Wordt halverwege doorkruist door de oude bedding van de in 1862 aangelegde spoorlijn Brugge-Eeklo, in 1960 opgebroken en in de jaren 1980 ingericht als wandel-, fiets- en ruiterpad (zie Oud Spoorwegpad en Stationsstraat).

De wijk "De Zwane" wordt reeds op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) vermeld, gekenmerkt door dichte bebouwing; op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid als het gehucht "Sysseelestraete" en op de Atlas der Buurtwegen (1845) als "Zwanenhoek". In het landboek van 1668-1669 vermeldt men een kerkweg die zuidwaarts van deze wijk naar het dorp toeloopt. Oudste vermelding van huidige straatnaam in 1902.

In deze straat bevinden zich van oudsher enkele herbergen. Reeds in de 16de eeuw is op de noordelijke hoek met de Veldstraat de herberg "De Oude Zwaan" gelegen, later verplaatst naar de zuidkant van de Veldstraat en verdwenen in de eerste helft van de 20ste eeuw. In het interbellum wordt ook een herberg "De Nieuwe Zwaan" opgericht, vermoedelijk nummer 60, thans privé-woning, met gevelreliëf waarop de voorstelling van een zwaan. Eind 19de-begin 20ste eeuw is herberg "Café De Vrede" gelegen op de hoek met de Gentse Steenweg, evenwel na brand afgebroken in de tweede helft van de 20ste eeuw.

In 1945 richt men uit dank voor de bescherming van Sijsele tijdens de Tweede Wereldoorlog een neogotische Onze-Lieve-Vrouwkapel op aan de zuidelijke hoek met de Antwerpse Heirweg.

Vormt als noord-zuidas de oostelijke begrenzing van de verkavelingen ten oosten van de Stationsstraat met bebouwing opklimmend tot de 19de eeuw, doch thans voornamelijk bestaande uit losstaande 20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuinen omzoomd door bomen. Nummer 58, vrijstaand woonhuis met omhaagde voortuin, opgetrokken volgens kadaster in 1881 met achterliggend magazijn; dubbelhuis onder leien mansardebedaking (nieuwe dakkapellen), thans met achterliggende aangebouwde nieuwbouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1881/9, 1933/7.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVIII, Brugge, 1938, kolom 767, 770.
  • VAN DE KERCKHOVE W., Familieboek Verleye uit Sijsele, Ternat, 2004, p. 41.
  • VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme/Gloucestershire, 2003, p. 108-109.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in de Nood met ommegang

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zwaanstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9377 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.