Geografisch thema

Moerkerkesteenweg

ID
9382
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9382

Beschrijving

Rechte, met bomen afgezoomde oost-west-as door Vivenkapelle, van de grens met Sint-Kruis (Brugge) tot de grens met Moerkerke. De Moerkerkesteenweg maakt deel uit van de historische verbindingsweg tussen Brugge en Aardenburg, de zogenaamde "Middelen Bruggewech", die bestond uit de tracés van de huidige Moerkerkesteenweg/Vierscharestraat, het Bradericplein en de Weststraat (Moerkerke). Op de kruising van deze weg met de (huidige) Sijseelsesteenweg ontstond het gehucht Vivenkapelle. Op de kaart van P. Pourbus (1561-1571) wordt de straat "de Hooghe Wech" genoemd. Op de kaarten van Pourbus en van Ferraris (1770-1778) is deze as de dichtst bebouwde straat in de ruime omtrek.

Net ten westen van de dorpskern van Vivenkapelle vormde de steenweg een bochtig tracé, dat eind 19de eeuw werd rechtgetrokken langs bestaande, rechte perceelsgrenzen: hiermee ontstond de huidige Moerkerkesteenweg in Vivenkapelle; het oude afgebogen gedeelte wordt de Vierscharestraat genoemd. In 1943 wordt langs de steenweg een busdienst ingelegd tussen Brugge en Aardenburg, waardoor de Moerkerkesteenweg-Weststraat de belangrijkste verbindingsweg wordt; voordien was dat de Legeweg.

De basisbebouwing langs de Moerkerkesteenweg bestaat uit eind 19de- en begin 20ste-eeuwse kleine hoeves en woonstalhuizen, gelegen dicht tegen de weg, op smalle, lange percelen. Lage breedhuizen van drie of vier traveeën onder pannen zadeldaken zijn: nummer 1, rode baksteenbouw met segmentbogige muuropeningen, nummers 39, 43 en 49 zijn witgekalkt, met gewijzigde muuropeningen. Afwijkend tussen deze breedhuizen is nummer 37, een geel bakstenen diephuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldak (nok haaks op weg); bewaard schrijnwerk uit eerste kwart 20ste eeuw.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Hoeve uit de 19de eeuw

  • Is deel van
    Vivenkapelle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moerkerkesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9382 (Geraadpleegd op )