Geografisch thema

Doorniksesteenweg (Avelgem)

ID: 9393   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9393

Beschrijving

Rijksweg N353, belangrijke uitvalsweg naar Doornik (zuidwesten) en Oudenaarde (noordoosten). Lange straat met overwegend recht tracé, vertrekkend van de Oudenaardsesteenweg en lopend tot in Outrijve. De straat maakt van oudsher deel uit van het stratenpatroon van de gemeente, cf. aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Chaussé de Tournai". Vormt samen met de Oudenaardsesteenweg en de Kerkstraat het commerciële centrum van de gemeente. Daarnaast ook woonfunctie, rijbebouwing in het centrum, daarbuiten ook losstaande bebouwing. Tevens typerende bebouwing eigen aan een uitvalsweg met onder meer grootwarenhuizen, garages en enkele bedrijven.

De basisbebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, maar wordt voornamelijk bepaald door burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, op verschillende plaatsen doorbroken door nieuwbouw. Breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen.
Heterogene bebouwing, voornamelijk eenvoudige bakstenen lijstgevels, veelal met aangepaste begane grond en of vernieuwd schrijnwerk onder meer nummer 25, beschilderde baksteen, nummer 39 verfraaid door fries, nummers 71, 74, 88 en 98 verfraaid door witte of gele sierbaksteen, nummer 107 met decoratieve metselverbanden, nummer 121, diephuis met trapgevel, nummers 122-124, hoekhuis, rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-balken, nummers 145-149, deels gecementeerd met aangepaste muuropeningen, nummers 156-158, met licht vooruitspringende deurtraveeën, deels met vernieuwd schrijnwerk.
Verschillende panden met verwijzingen naar de vroegere commerciële functie onder meer nummer 84 met gevelsteen met opschrift "JULIEN POLLET-HIMPE ARDUIN VOOR GRAFZERKEN EN GEBOUWEN SCHOUWEN IN ALLE KLEUREN" en nummer 152 met bewaarde tweede bouwlaag met opschrift "G. NAESSENS-DECRAENS - ONDERNEMER - BOUWMATERIALEN". Numme. 12 was voorheen de bakkerij van "wwe Lateur Gezelle", waar Stijn Streuvels werkte en schreef (cf. gedenkplaat).
Ook enkele woningen van één bouwlaag onder meer nummers 118-120 met deels vernieuwd schrijnwerk.
Nummer 47, dieper in gelegen woning, vervangt vermoedelijk herenhuis cf. behouden ijzeren hekwerk.
Ook interbellumwoningen onder meer nummers 130 en 132, lijstgevels van gele en rode baksteen, vernieuwd schrijnwerk en nummers 208-220 veelal met vernieuwd schrijnwerk, nummer 220 met in de zijgevel muurkapel toegewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw, nummer 86 met bewaarde pui met art-deco-vormgeving en nummer 54, opslagplaats "TRANSPORTS VANNESTE" cf. opschrift, uit de jaren 1940.
Tal van industriële gebouwen, voornamelijk gelegen tussen de Huttegemstraat en de E. Balcaenstraat onder meer de spinnerij Leurent (nummer 151) met tegenovergelegen werkmanshuisjes (nummers 176-182) de N.V. M. Velghe (nummer 184) gevestigd op de site van de voormalige wolweverij "Matton en Dubrulle", actief tussen 1924 en 1946. De bakstenen schoorsteen en verschillende bedrijfsgebouwen van rode baksteen bleven bewaard. In het straatbeeld is ook de bakstenen schouw van "La Lainière d'Avelghem", een voormalige weverij van wollen stoffen, bewaard. Tevens ten westen van de straat, bedrijfsgebouw bestaande uit vier beuken onder sheddaken en aansluitend volume van twee traveeën van twee bouwlagen onder plat dak.
Verder ook het nr. 139, voorheen het woonhuis van de zogenaamd "Piqueur", de persoon verantwoordelijk voor het nazicht van de spoorweg en het spoorwegmateriaal.

 • De groote fabrieke... ideeën voor herbestemming van industrieel erfgoed in Avelgem, historische nota, Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem, Avelgem, s.d., pagina's 10-11.
 • MARTYN G., Een wandeling door Avelgem met Stijn Streuvels. Foto's van toen en nu. Citaten uit Streuvels' werk, Avelgem, 2004, pagina's 40-43.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decowoning

 • Omvat
  Bakstenen brug over de Avelgembeek

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met apotheek

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Half vrijstaand art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Half vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Half vrijstaand herenhuis

 • Omvat
  Half vrijstaande burgerwoning

 • Omvat
  Hedendaagse burgerwoning

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Mira van de Waterhoek, bronzen beeld

 • Omvat
  Neogotische pastorie

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee dorpswoningen

 • Omvat
  Spinnerij Leurent

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee art-deco burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen en ijzerhandel

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

 • Omvat
  Twee enkelhuizen, restanten van eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Is deel van
  Avelgem

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Bossuit)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Outrijve)