Geografisch thema

Doorniksesteenweg (Avelgem)

ID
9393
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9393

Beschrijving

Rijksweg N353, belangrijke uitvalsweg naar Doornik (zuidwesten) en Oudenaarde (noordoosten). Lange straat met overwegend recht tracé, vertrekkend van de Oudenaardsesteenweg en lopend tot in Outrijve. De straat maakt van oudsher deel uit van het stratenpatroon van de gemeente, zie aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Chaussé de Tournai". Vormt samen met de Oudenaardsesteenweg en de Kerkstraat het commerciële centrum van de gemeente. Daarnaast ook woonfunctie, rijbebouwing in het centrum, daarbuiten ook losstaande bebouwing. Tevens typerende bebouwing eigen aan een uitvalsweg met onder meer grootwarenhuizen, garages en enkele bedrijven.

De basisbebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, maar wordt voornamelijk bepaald door burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, op verschillende plaatsen doorbroken door nieuwbouw. Breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen.
Heterogene bebouwing, voornamelijk eenvoudige bakstenen lijstgevels, veelal met aangepaste begane grond en of vernieuwd schrijnwerk onder meer nummer 25, beschilderde baksteen, nummer 39 verfraaid door fries, nummers 71, 74, 88 en 98 verfraaid door witte of gele sierbaksteen, nummer 107 met decoratieve metselverbanden, nummer 121, diephuis met trapgevel, nummers 122-124, hoekhuis, rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-balken, nummers 145-149, deels gecementeerd met aangepaste muuropeningen, nummers 156-158, met licht vooruitspringende deurtraveeën, deels met vernieuwd schrijnwerk.


Verschillende panden met verwijzingen naar de vroegere commerciële functie onder meer nummer 84 met gevelsteen met opschrift "JULIEN POLLET-HIMPE ARDUIN VOOR GRAFZERKEN EN GEBOUWEN SCHOUWEN IN ALLE KLEUREN" en nummer 152 met bewaarde tweede bouwlaag met opschrift "G. NAESSENS-DECRAENS - ONDERNEMER - BOUWMATERIALEN". Nummer 12 was voorheen de bakkerij van "wwe Lateur Gezelle", waar Stijn Streuvels werkte en schreef (zie gedenkplaat).

Ook enkele woningen van één bouwlaag onder meer nummers 118-120 met deels vernieuwd schrijnwerk.
Nummer 47, dieper in gelegen woning, vervangt vermoedelijk herenhuis zie behouden ijzeren hekwerk.
Ook interbellumwoningen onder meer nummers 130 en 132, lijstgevels van gele en rode baksteen, vernieuwd schrijnwerk en nummers 208-220 veelal met vernieuwd schrijnwerk, nummer 220 met in de zijgevel muurkapel toegewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw, nummer 86 met bewaarde pui met art-deco-vormgeving en nummer 54, opslagplaats "TRANSPORTS VANNESTE" zie opschrift, uit de jaren 1940.

Tal van industriële gebouwen, voornamelijk gelegen tussen de Huttegemstraat en de E. Balcaenstraat onder meer de spinnerij Leurent (nummer 151) met tegenovergelegen werkmanshuisjes (nummers 176-182) de N.V. M. Velghe (nummer 184) gevestigd op de site van de voormalige wolweverij "Matton en Dubrulle", actief tussen 1924 en 1946. De bakstenen schoorsteen en verschillende bedrijfsgebouwen van rode baksteen bleven bewaard. In het straatbeeld is ook de bakstenen schouw van "La Lainière d'Avelghem", een voormalige weverij van wollen stoffen, bewaard. Tevens ten westen van de straat, bedrijfsgebouw bestaande uit vier beuken onder sheddaken en aansluitend volume van twee traveeën van twee bouwlagen onder plat dak.

Verder ook het nummer 139, voorheen het woonhuis van de zogenaamd "Piqueur", de persoon verantwoordelijk voor het nazicht van de spoorweg en het spoorwegmateriaal.

 • De groote fabrieke... ideeën voor herbestemming van industrieel erfgoed in Avelgem, historische nota, Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem, Avelgem, s.d., p. 10-11.
 • MARTYN G., Een wandeling door Avelgem met Stijn Streuvels. Foto's van toen en nu. Citaten uit Streuvels' werk, Avelgem, 2004, p. 40-43.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Art-deco burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Bakstenen brug over de Avelgembeek

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met apotheek

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen, restant van eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Half vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Half vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Half vrijstaand herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuis en winkel

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van dorpswoningen

 • Omvat
  Sculptuur Mira van de Waterhoek

 • Omvat
  Spinnerij Leurent

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis Palace

 • Is deel van
  Avelgem

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Bossuit)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Outrijve)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Doorniksesteenweg (Avelgem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/9393 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.