Geografisch thema

Doorniksesteenweg (Avelgem)

ID: 9393   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9393

Beschrijving

Rijksweg N353, belangrijke uitvalsweg naar Doornik (zuidwesten) en Oudenaarde (noordoosten). Lange straat met overwegend recht tracé, vertrekkend van de Oudenaardsesteenweg en lopend tot in Outrijve. De straat maakt van oudsher deel uit van het stratenpatroon van de gemeente, cf. aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Chaussé de Tournai". Vormt samen met de Oudenaardsesteenweg en de Kerkstraat het commerciële centrum van de gemeente. Daarnaast ook woonfunctie, rijbebouwing in het centrum, daarbuiten ook losstaande bebouwing. Tevens typerende bebouwing eigen aan een uitvalsweg met onder meer grootwarenhuizen, garages en enkele bedrijven.

De basisbebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, maar wordt voornamelijk bepaald door burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, op verschillende plaatsen doorbroken door nieuwbouw. Breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen.
Heterogene bebouwing, voornamelijk eenvoudige bakstenen lijstgevels, veelal met aangepaste begane grond en of vernieuwd schrijnwerk onder meer nummer 25, beschilderde baksteen, nummer 39 verfraaid door fries, nummers 71, 74, 88 en 98 verfraaid door witte of gele sierbaksteen, nummer 107 met decoratieve metselverbanden, nummer 121, diephuis met trapgevel, nummers 122-124, hoekhuis, rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-balken, nummers 145-149, deels gecementeerd met aangepaste muuropeningen, nummers 156-158, met licht vooruitspringende deurtraveeën, deels met vernieuwd schrijnwerk.
Verschillende panden met verwijzingen naar de vroegere commerciële functie onder meer nummer 84 met gevelsteen met opschrift "JULIEN POLLET-HIMPE ARDUIN VOOR GRAFZERKEN EN GEBOUWEN SCHOUWEN IN ALLE KLEUREN" en nummer 152 met bewaarde tweede bouwlaag met opschrift "G. NAESSENS-DECRAENS - ONDERNEMER - BOUWMATERIALEN". Numme. 12 was voorheen de bakkerij van "wwe Lateur Gezelle", waar Stijn Streuvels werkte en schreef (cf. gedenkplaat).
Ook enkele woningen van één bouwlaag onder meer nummers 118-120 met deels vernieuwd schrijnwerk.
Nummer 47, dieper in gelegen woning, vervangt vermoedelijk herenhuis cf. behouden ijzeren hekwerk.
Ook interbellumwoningen onder meer nummers 130 en 132, lijstgevels van gele en rode baksteen, vernieuwd schrijnwerk en nummers 208-220 veelal met vernieuwd schrijnwerk, nummer 220 met in de zijgevel muurkapel toegewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw, nummer 86 met bewaarde pui met art-deco-vormgeving en nummer 54, opslagplaats "TRANSPORTS VANNESTE" cf. opschrift, uit de jaren 1940.
Tal van industriële gebouwen, voornamelijk gelegen tussen de Huttegemstraat en de E. Balcaenstraat onder meer de spinnerij Leurent (nummer 151) met tegenovergelegen werkmanshuisjes (nummers 176-182) de N.V. M. Velghe (nummer 184) gevestigd op de site van de voormalige wolweverij "Matton en Dubrulle", actief tussen 1924 en 1946. De bakstenen schoorsteen en verschillende bedrijfsgebouwen van rode baksteen bleven bewaard. In het straatbeeld is ook de bakstenen schouw van "La Lainière d'Avelghem", een voormalige weverij van wollen stoffen, bewaard. Tevens ten westen van de straat, bedrijfsgebouw bestaande uit vier beuken onder sheddaken en aansluitend volume van twee traveeën van twee bouwlagen onder plat dak.
Verder ook het nr. 139, voorheen het woonhuis van de zogenaamd "Piqueur", de persoon verantwoordelijk voor het nazicht van de spoorweg en het spoorwegmateriaal.

 • De groote fabrieke... ideeën voor herbestemming van industrieel erfgoed in Avelgem, historische nota, Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem, Avelgem, s.d., pagina's 10-11.
 • MARTYN G., Een wandeling door Avelgem met Stijn Streuvels. Foto's van toen en nu. Citaten uit Streuvels' werk, Avelgem, 2004, pagina's 40-43.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Avelgem
  Avelgem (Avelgem)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Bossuit)
  Doorniksesteenweg (Avelgem)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Outrijve)
  Doorniksesteenweg (Avelgem)

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis
  Doorniksesteenweg 127 (Avelgem)

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis
  Doorniksesteenweg 144 (Avelgem)

 • Omvat
  Art-decowoning
  Doorniksesteenweg 46 (Avelgem)

 • Omvat
  Bakstenen brug over de Avelgembeek
  Doorniksesteenweg zonder nummer (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Doorniksesteenweg 154 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Doorniksesteenweg 155 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Doorniksesteenweg 170 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis met apotheek
  Doorniksesteenweg 11 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel
  Doorniksesteenweg 76 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum
  Doorniksesteenweg 210 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum
  Doorniksesteenweg 214 (Avelgem)

 • Omvat
  Half vrijstaand art-decoburgerhuis
  Doorniksesteenweg 77 (Avelgem)

 • Omvat
  Half vrijstaand burgerhuis
  Doorniksesteenweg 140 (Avelgem)

 • Omvat
  Half vrijstaand herenhuis
  Doorniksesteenweg 126 (Avelgem)

 • Omvat
  Half vrijstaande burgerwoning
  Doorniksesteenweg 134 (Avelgem)

 • Omvat
  Hedendaagse burgerwoning
  Doorniksesteenweg 227 (Avelgem)

 • Omvat
  Herenhuis
  Doorniksesteenweg 16 (Avelgem)

 • Omvat
  Herenhuis
  Doorniksesteenweg 28, 30 (Avelgem)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Doorniksesteenweg 2 (Avelgem)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Doorniksesteenweg 105 (Avelgem)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Doorniksesteenweg 129 (Avelgem)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Doorniksesteenweg 131 (Avelgem)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Doorniksesteenweg 212 (Avelgem)

 • Omvat
  Mira van de Waterhoek, bronzen beeld
  Doorniksesteenweg 32 (Avelgem)

 • Omvat
  Neogotische pastorie
  Doorniksesteenweg 424 (Avelgem)

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen
  Doorniksesteenweg 172, 174 (Avelgem)

 • Omvat
  Samenstel van twee dorpswoningen
  Doorniksesteenweg 123, 125 (Avelgem)

 • Omvat
  Spinnerij Leurent
  Doorniksesteenweg 151, 151A, 151B, 151C, 153, Huttegemstraat 1 (Avelgem)

 • Omvat
  Stadswoning
  Doorniksesteenweg 72 (Avelgem)

 • Omvat
  Twee art-deco burgerhuizen
  Doorniksesteenweg 133, 135 (Avelgem)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen en ijzerhandel
  Doorniksesteenweg 83 (Avelgem)

 • Omvat
  Twee dorpswoningen
  Doorniksesteenweg 166, 168 (Avelgem)

 • Omvat
  Twee enkelhuizen, restanten van eenheidsbebouwing
  Doorniksesteenweg 63, 67 (Avelgem)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Doorniksesteenweg 35 (Avelgem)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Doorniksesteenweg 53, 55, 57 (Avelgem)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Doorniksesteenweg 64 (Avelgem)