Geografisch thema

Kleine Kraaiwijk

ID
947
URI
https://id.erfgoed.net/themas/947

Beschrijving

De Grote en Kleine Kraaiwijk zijn twee kleine straten die, vertrekkend van de Koolkaai, respectievelijk uitlopen op de Sint-Paulusplaats en de Nosestraat. De Kraaiwijk werd reeds vermeld in 1933. Gebouwd op een lage moerassige grond, vormde ze eertijds een nogal aanzienlijke wijk met Veemarkt, Guldenberg, Nosestraat, Saucierstraat, Gorterstraat, de thans verdwenen Mattestraat en de Haringvliet, naam die zowel aan de Koolkaai als aan de Sint-Pietersvliet werd gegeven. Mogelijk maakten ook de Grote en Kleine Kraaiwijk zelf, alsook het stuk tussen Koolkaai en Sint-Pietersvliet er deel van uit. Later werd ze uitgebreid tot Klapdorp en Brouwersvliet. De naam Kraaiwijk betekent kreek, inham.

Zuidzijde: representatief voor diverse 19de-eeuwse stijlen met verschillende materialen en verhoudingen.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Geheel van drie gekoppelde woningen

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Winkelhuis in neotraditionele stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - Historische binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Kraaiwijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/947 (Geraadpleegd op 23-06-2021)