Geografisch thema

Markt

ID
9471
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9471

Beschrijving

De huidige straat Markt is een samenvoeging van de volgende straten:

 • 4e-Liniestraat: Straat met een recht tracé vanaf het kruispunt Terreststraat/ Kerkstraat, tot aan de Eug. de Grootelaan, waarop het kasteel geaxeerd is; aldus ten westen van de Sint-Jan Baptistkerk en verder doorlopend naar het zuiden.
 • 7e-Artilleriestraat: Straat met een recht tracé vanaf de voormalige 4e-Liniestraat en voormalige 24e-Liniestraat tot aan het kruispunt van de voormalige 23e-Liniestraat, 7e-Geniestraat en Stadenstraat; aldus ten zuiden van de Sint-Jan Baptistkerk.
 • 23e-Liniestraat: Rechte verbindingsstraat tussen Kerkstraat en Stadenstraat; aldus het deel ten noorden van de Sint-Jan Baptistkerk.
 • 24e-Liniestraat: Rechte straat tussen de voormalige 7e-Artilleriestraat en de Eug. de Grootelaan; aldus verder ten zuiden van de Sint-Jan Baptistkerk, voorheen parallel aan de 4e-Liniestraat.

Deze straten werden vernoemd naar Belgische troepen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor (de bevrijding van) Houthulst(bos) tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de Atlas der Buurtwegen van 1942 aangeduid als Marktstraat.

Het tracé van de voormalige 4e-Liniestraat en 7e-Artilleriestraat bestaat reeds voor de Eerste Wereldoorlog en gaat terug op de parochie- en dorpsstichting in 1853-1857. De vooroorlogse Sint-Jan Baptistkerk uit deze periode bevond zich haaks op deze straat, echter iets meer naar het zuiden dan de huidige inplanting. De west-oost gerichte vooroorlogse wegenstructuur van de Kerkstraat (1857) en de Stadenstraat (1877) met een uitstulpende bocht naar het zuiden wordt deels behouden bij de wederopbouw: de bocht wordt behouden, maar wordt ten noorden aangevuld met de 23e-Liniestraat waardoor een driehoekig perceel ontstaat (4e-Liniestraat, 7e-Geniestraat en 23e-Liniestraat) waarop de kerk wordt heropgebouwd.

Rond de kerk bevindt zich het 'nieuw kerkhof' met op de drie hoeken van het kerkhof oorlogsgedenktekens, geaccentueerd door hoge gekleurde beukenhaag (zie een eerste en tweede gedenkteken aan de voormalige 4e-Artilleriestraat, en één gedenkteken aan de voormalige 23e-Liniestraat). Ten zuiden van het kerkhof, standbeeld burgerlijke en militaire doden, zogenaamd "stervende man", evenals een gedeelte van het 'oud kerkhof'.

Het klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria zusterklooster (op vandaag afgebroken, school daarvan mogelijk nog bewaard, zie Terreststraat nummer 10B) kwam aan de noordzijde van deze driehoek te liggen. Het klooster en de jongensschool van de Broeders Xaverianen van Brugge werd heropgebouwd ten westen van de 4e-Liniestraat. Tevens werd bij de wederopbouw van de jaren 1920 de 4e-Liniestraat parallel ontdubbeld met de nieuwe 24e-Liniestraat. Het tussenliggende perceel vormt een marktplein met gras.

Voormalige 4e-Liniestraat. Grosso modo aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen uit de jaren 1920, dit in tegenstelling tot een eerder schaarse bebouwing voor de Eerste Wereldoorlog (zie kaart van het Militair Cartografische Instituut van 1911). Erg beeldbepalend is de straatwand van het klooster en de jongensschool van de Broeders Xaverianen. Nummer 3: burgerhuis uit de jaren 1920 met parement van rode sierbaksteen en markerende erker. Nummer 5: burgerhuis uit de jaren 1940-1950 met parement van rode sierbaksteen, erker en markerende vensteromlijstingen; ter vervanging van laag arbeidershuis uit de jaren 1920. Nummer 13: burgerhuis uit de jaren 1930 met markerende leien en erker, beglaasde deur met smeedwerk.

Voormalige 24e-Liniestraat. Aaneengesloten bebouwing, voornamelijk van recente appartementsbouw. Nummer 2, pastorie of onderpastorie.


Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2021


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gedenksteen voor het 1ste, 7de en 13de artillerieregiment van de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Gedenkteken

 • Omvat
  Gedenkzuil voor de 4de, 23ste, 24ste Linie, 7de Artillerie- en 7de Genieregiment

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Klooster en school van de broeders Xaverianen

 • Omvat
  Oud kerkhof

 • Omvat
  Sint-Jan Baptistkerk

 • Is deel van
  Houthulst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/9471 (Geraadpleegd op 18-06-2021)