Geografisch thema

Zevende Artilleriestraat

ID: 9473   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9473

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf de 4e-Liniestraat/ 24e-Liniestraat tot aan de 23e-Liniestraat/ 7e-Geniestraat/ Stadenstraat. Huidig tracé bestaat reeds voor de Eerste Wereldoorlog als een deel van de Stadenstraat (1877) en gaat terug op de parochie- en dorpsstichting in 1853-1857. De vooroorlogse Sint-Jan Baptistkerk uit deze periode bevond zich haaks op de 4e-Liniestraat, echter iets meer naar het zuiden dan de huidige inplanting. Bij de wederopbouw wordt gebruikmakend van de bocht van de Kerkstraat en de Stadenstraat een driehoekig perceel gecreëerd, tussen de 4e-Liniestraat, de 7e-Artilleriestraat en de 23e-Liniestraat waarop de kerk (cf. 4e-Liniestraat z.nr.) wordt heropgebouwd. Rond de kerk bevindt zich het 'nieuw kerkhof', aan de overkant van de straat is een gedeelte van het 'oud kerkhof' (cf. 7e-Artilleriestraat z.nr.) bewaard.
Deze straat en andere straten werden vernoemd naar Belgische troepen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor (de bevrijding van) Houthulst(bos) tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het straatbeeld wordt ten noorden bepaald door de Sint-Jan Baptiskerk en het 'nieuw kerkhof' en ten zuiden door het Marktplein tussen de 4e-Liniestraat en 24e-Liniestraat , waarop standbeeld voor de burgerlijke en militaire doden (cf. 7e-Artilleriestraat z.nr.) en het 'oud kerkhof' ten oosten van de 24e-Liniestraat (cf. 7e-Artilleriestraat z.nr.).

BAELDE G., Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan van de parochie en van de eerste kerk van Houthulst, in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 21-44.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zevende Artilleriestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9473 (Geraadpleegd op 01-10-2020)