Geografisch thema

Jonkershovestraat (Houthulst)

ID
9478
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9478

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf de grens met Jonkershove (gevormd door de Stokstraat/ Groenebosdreef) tot aan de Kerkstraat. Het huidig tracé dateert van 1877: op dat moment wordt de Kerkstraat (1856) geplaveid en als gemeenteweg doorgetrokken, ten westen naar de Jonkershovestraat. Voorheen eindigde de Jonkershovestraat ter hoogte van de Paardedreef. Op de Atlas der Buurtwegen van 1942 is de huidige benaming reeds aangegeven.

De hoek Jonkershovestraat/ Stokstraat/ Groenebosdreef (grens met Jonkershove) wordt gemarkeerd door wederopbouwhoeve uit de jaren 1920 (zie Jonkershoevestraat nummer 158 en nummer 196, voor laatst genoemde nummer zie onder Jonkershove), onder meer met accent op de erftoegangen. Naar de dorpskom van Houthulst toe, aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen en arbeidershuizen, vanaf de jaren 1920: onder meer nummer 2, burgerhuis met winkelpui uit het tweede kwart van de 20ste eeuw; nummers 7 en 13, burgerhuizen met verzorgd metselwerk uit de jaren 1920, laatst genoemde van 1923 - zie  jaarsteen - en onder hoog schilddak; nummers 14 en 16, halfvrijstaande kleine arbeidershuizen uit de jaren 1920. Ongeveer ter hoogte van nummer 5, achteringelegen fabrieksgebouw van "voeders Houthulst" uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • LESAGE X., Elementen van de landschapsgeschiedenis van het huidige "Houthulst", in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 18.
 • LESAGE X., SCHACHT J e.a., Houthulst als zelfstandige gemeente, in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 58-60 (iconografie).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Vrijstaande boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Is deel van
  Houthulst

 • Is gerelateerd aan
  Jonkershovestraat (Jonkershove)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jonkershovestraat (Houthulst) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9478 (Geraadpleegd op 10-05-2021)