Geografisch thema

Terreststraat

ID
9487
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9487

Beschrijving

Straat met een min of meer recht tracé vanaf de Kerkstraat/ 23e-Liniestraat/ 4e-Liniestraat tot op grondgebied Zarren (Kortemark). Op de Atlas der Buurtwegen van 1942 is de huidige benaming als dusdanig reeds aangegeven. Voor de grens met Zarren neemt deze weg echter een noordwestelijke bocht langs de grens. Naamgeving naar het gehucht "Terrest" dat vnl. vanaf de tweede helft van de 19de eeuw groeit aan de bosrand van het "Bos van Houthulst".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is even ten noorden van de "boswaer" de "Ter Heist Molen" aangeduid, "Ter Heist" evolueert later naar "Terrest".
Op de "Carte des Environs de Dunkerque, Bergue (...) Menin, Ypres, Dixmude, &C." van 1743 (uitgegeven te Parijs, mogelijk een weergave van een oudere toestand wanneer de kasselrij Ieper nog in Franse handen was) is "Ter Heest" ("Terrest") reeds aangeduid (onduidelijk of er op dat moment reeds sprake is van een gehucht). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) en op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1861, 1883, 1911) aanduiding van het gehucht met een aantal kleine, vrijstaande volumes (boerenarbeidershuizen). Het deel van de Terreststraat ten zuiden van de Slijpstraat/ Terrestdreef is op dat moment echter nog niet aangelegd, aldus is het gehucht "Terrest" aan de bosrand nog geïsoleerd van het dorp Houthulst dat ontstaat in de jaren 1850.

In de jaren 1880 wordt de dorpskom van Houthulst via de Terreststraat verbonden met de Slijpstraat/ Terrestdreef/ het noordelijk deel van de Terreststraat alwaar het gehucht "Terrest" (tot 1970 deels op grondgebied Zarren, Kortemark). Deze weg is echter reeds vroeger gepland zie aanduiding op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Voorheen verliep deze verbinding via een kronkelend tracé, grosso modo de huidige Cassierslaan en de 7e-Geniestraat. Vóór de Eerste Wereldoorlog telt het op een hoogte gelegen gehucht twee molens, onder meer "Willaerts molen". Het deel ten noorden van de Slijpstraat/ Terrestdreef dat tot grondgebied Zarren (Kortemark) behoorde, wordt in 1970 bij Houthulst gevoegd.

Het straatbeeld wordt gekenmerkt door een min of meer aaneengesloten bebouwing, het begin van de straat (dorpskern Houthulst) meer met burgerhuizen, het deel dat behoort tot het gehucht "Terrest" door (boeren)arbeidershuizen, meestal uit de jaren 1920. Het begin van de straat ter hoogte van de Sint-Jan Baptistkerk wordt tevens gemarkeerd door het beeldbepalende gemeentehuis van 1936, zie infra: Terreststraat nummer 2. Enkele diephuizen: nummers 15 en 28, nummer 32 met gecementeerd parement, nummer 86 met verzorgd baksteenmetselwerk. Boerenarbeidershuizen: nummer 96 met rondboogdeur en bewaard houtwerk met luiken, voor andere voorbeelden, zie infra. Nummer 41: burgerhuis met parement van gele sierbaksteen, boven de beglaasde deur, steen met opschrift "EDWARD DECUYPER/ SUZANNE WYBOO".

 • LESAGE X., Elementen van de landschapsgeschiedenis van het huidige "Houthulst", in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 18.
 • LESAGE X., SCHACHT J e.a., Houthulst als zelfstandige gemeente, in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 57-59 (onder meer iconografie).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning van 1921

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Houthulst

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel uit de 19de eeuw

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Samenstel van arbeiderswoningen

 • Omvat
  School

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Houthulst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Terreststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9487 (Geraadpleegd op )