Geografisch thema

Veldstraat

ID: 9488   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9488

Beschrijving

Straat met een min of meer recht tracé vanaf de Klerkenstraat, over de Zegestraat, op grondgebied Klerken verderlopend tot de Vrijbosstraat. Op de Atlas der Buurtwegen van 1942 is de huidige benaming reeds aangegeven.
Als straat met een aantal kleine huisjes - historisch gelegen aan de bosrand - als dusdanig ca. 1911 voor het eerst aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut. Kaarten uit de tweede helft van de 19de eeuw geven de straat nog niet aan, maar wel reeds bebouwing. Deze straat maakt deel uit van het kleine gehucht "Hoogkwartier" (grens Klerken/ Houthulst). Ook de Kortewagenstraat behoort tot dit gehucht.
Oorspronkelijk typische bebouwing van kleine, vrijstaande arbeidershuizen, o.m. nr. 5 uit de jaren 1920. Op vandaag aaneengesloten bebouwing, ook met burgerhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, o.m. nr. 7 uit de jaren 1930 met markerende driezijdige erker.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9488 (Geraadpleegd op 22-01-2021)