Geografisch thema

Zarrendreef

ID
9489
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9489

Beschrijving

Straat met een min of meer recht tracé vanaf de Terrestdreef tot aan de Stadenstraat. Op de Atlas der Buurtwegen van 1942 is de huidige benaming reeds aangegeven.
Als tracé alsdusdanig reeds aangeduid op kaarten uit de tweede helft van de 19de eeuw, als laanstructuur in het "Bos van Houthulst", en later naar het kasteel van Houthulst. Het zuidelijk deel bewaart op vandaag nog deze functie. Het noordelijke ontwikkelt zich vanaf de tweede helft van de 19de eeuw (cf. kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1883) tot een deel van het gehucht "Terrest". Dit verklaart de typische bebouwing met kleine boerenarbeidershuizen, cf. bewaard voorbeeld uit de jaren 1920 (cf. infra nr. 17). Op vandaag vnl. recente villabouw.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zarrendreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/9489 (Geraadpleegd op 24-01-2021)