Geografisch thema

Jonkershovestraat (Jonkershove)

ID
9494
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9494

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf het kruispunt Merkemstraat/ Steenbeekstraat/ Mgr. Schottestraat tot op grondgebied van Houthulst in de Jonkershovestraat (1877) en de Kerkstraat (1856) tot aan de dorpskom. Het rechte tracé van de Merkemstraat en de Jonkershovestraat is als dusdanig reeds aangeduid op de kaart van Ph. Vandermaelen (circa 1850), met een heel beperkte verspreide bebouwing van een aantal hoeves. Deze as van west naar oost vormt één van de twee hoofdassen van het lintvormige dorp Jonkershove. Benaming voor de fusie van 1976 was Houthulststraat.

De hoek Jonkershovestraat/ Stokstraat/ Groendebosdreef - bij het binnenrijden van Jonkershove vanuit Houthulst - wordt gemarkeerd door wederopbouwhoeves uit de jaren 1920 (zie Jonkershovestraat nummer 158 en nummer 196, voor eerst genoemd nummer zie onder Houthulst), onder meer met accent op de erftoegangen.
Dorpsbebouwing met aaneengesloten bebouwing meestal van lage arbeidershuizen uit de jaren 1920, veelal met vernieuwde parementen. Verderop huizen van twee bouwlagen uit de jaren 1950. Het begin van de straat (ter hoogte van het kruispunt met de Merkemstraat/ Steenbeekstraat/ Mgr. Schottestraat) wordt gemarkeerd door de Sint-Jozefskerk en de pastorie (zie Jonkershovestraat nummer 247) uit de wederopbouwperiode.

 • Dit is West-Vlaanderen. Steden-gemeenten-bevolking, Brussel, 1962, p. 2153 (kaart met straatnamen voor de fusionering).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Vrijstaande dorpswoning

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Jonkershove

 • Is gerelateerd aan
  Jonkershovestraat (Houthulst)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jonkershovestraat (Jonkershove) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9494 (Geraadpleegd op )