Geografisch thema

Merkemstraat (Jonkershove)

ID: 9495   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9495

Beschrijving

Het rechte tracé van de Merkemstraat en de Jonkershovestraat is als dusdanig voor het eerst aangeduid op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), met een heel beperkte verspreide bebouwing van een aantal hoeves, o.m. de hoeve ter hoogte van de huidige wederopbouwhoeve (cf. infra, nr. 2). Het west-oost tracé van deze twee straten vormt één van de twee hoofdassen van het lintvormige dorp, en bouwt aan de grens met Merkem verder op de Sneppestraat die reeds op de Ferrariskaart (1770-1778) aangegeven is, en loopt op grondgebied van Houthulst in de Jonkershovestraat (1877) en de Kerkstraat (1856) door tot aan de dorpskom van Houthulst.

Het straatbeeld wordt ten noorden nog bepaald door landelijk gebied met hoeve nr. 2/ Steenbeekstraat (cf. infra). Verderop ter hoogte van de grens met Merkem, z.g. koortskapel en Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog. Aan de zuidzijde van de straat, in het dorp, min of meer aaneengesloten bebouwing met klooster, kapel en schooltje van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gits (cf. infra, Merkemstraat nr. 15).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Merkemstraat (Jonkershove) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9495 (Geraadpleegd op 16-01-2021)