Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
9504
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9504

Beschrijving

Straat in de dorpskom, als onderdeel van de weg Diksmuide-Klerken-Houthulst-Poelkapelle (zie ook Esenstraat, Smissestraat en Klerkenstraat). Het tracé van deze weg is als dusdanig reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Deze weg met gebogen tracé wordt gemarkeerd door de in een bocht gelegen Sint-Laurentiuskerk uit de wederopbouwperiode en het oorlogsgedenkteken dat nu voor de kerk gelegen is. De Dorpsstraat wordt tevens getypeerd door het Medisch Pedagogisch Instituut "Maria Ter Engelen" met gebouwenbestand vanaf 1958. Voorts aaneengesloten bebouwing van panden uit de wederopbouwperiode: burgerhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat), onder meer nummer 23, voormalige herberg met puilijst en nr. 6, verbouwd herenhuis met deur in een gesinterde omlijsting. Tevens recente appartementsbouw. Tot het einde van de jaren 1980 of het begin van de jaren 1990 wordt de kerkomgeving (Dorpsstraat, Kerkhofstraat) nog gekenmerkt door een Duitse observatiepost van de Eerste Wereldoorlog.

Vóór de eerste Wereldoorlog doet een herberg op de dorpsplaats (Dorpsstraat/ Stokstraat) dienst als gemeentehuis (zie oude prentbriefkaart: herberg met puilijst met opschrift "GEMEENTEHUIS LOGEMENT". Samen met de aanpalende rij huizen vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien niet heropgebouwd. Op deze plaats wordt na de Eerste Wereldoorlog het klooster en het gasthuis heropgebouwd (het huidige "Maria ter Engelen"), in plaats van aan de Spinnerijstraat.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, fotoarchief.
 • DELEPIERE A.-M., HUYS M., De Westhoek en "De Groote Oorlog": restanten, toeristen en de officiële erkenning, in Monumenten en Landschappen, jg. 14, nr. 4, Brussel, 1995, p. 50-63.
 • DESMYTTERE J., Klerken, het dorp op de heuvel, s.l., 1954, p. 8-9, 16-17, 32-33 (iconografie).
 • VANNESTE D., Het verbazende verhaal van het Klooster van Klerken, Oostkamp, 2004, p. 51, 70-71 (iconografie), p. 92-93, p. 100-101 (iconografie).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Medisch Pedagogisch Instituut Maria Ter Engelen

 • Omvat
  Oorlogsmonument ontworpen door Antoon Van Parys

 • Omvat
  Sint-Laurentiuskerk

 • Is deel van
  Klerken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9504 (Geraadpleegd op 21-06-2021)