Geografisch thema

Schoolstraat

ID
9512
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9512

Beschrijving

Straat met een min of meer recht tracé vanaf de Stokstraat tot aan de Zegestraat (Houthulst). Deze straat maakt deel uit van het gehucht "Pierkenshoek" op de grens van Klerken en Houthulst. De benaming "Pierkenshoek" houdt verband met de leurders, 'pierders' of 'piereleurders' (straatmuzikant volgens van Dale) die in dit en andere gehuchten aan de boskant woonden. Op de Atlas der Buurtwegen van Klerken (circa 1843) is dit gehucht embryonaal aangeduid, gelegen op de grens met het gebied van het "Vrijbos". In 1894 komt er een bijhuis van het Klerkense klooster annex meisjesschool op het gehucht "Pierkenshoek". Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden klooster en school vernietigd, wederopbouw in 1923. In 1935 wordt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Klerkense kloosterstichting een klein kerkje in betonplaten gebouwd op het gehucht. In 1951 krijgt het gehucht een eigen Sint-Kristoffelkerk (zie infra: Schoolstraat nummer 90) aan de Schoolstraat. Ook de Veldstraat, de Vijverstraat en een deel van de Zegestraat (Houthulst) maken deel uit van het gehucht "Pierkenshoek" . Naamgeving straat wellicht naar school.

Het westen van de Schoolstraat wordt nog gekenmerkt door akkers, verderop aaneengesloten bebouwing en Sint-Kristoffelkerk uit de jaren 1950, naar de Zegestraat toe, lage bebouwing van arbeidershuizen uit de jaren 1920 (zie infra: nummer 60), echter meestal met verbouwd karakter. Rechts van de kerk, school (nu Vrije Basisschool) met schoolhuis, heropgebouwd in 1923, echter met verbouwd karakter.

  • VANNESTE D., Het verbazende verhaal van het Klooster van Klerken, Oostkamp, 2004.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoning

  • Omvat
    Sint-Kristoffelkerk

  • Is deel van
    Klerken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9512 (Geraadpleegd op 24-06-2021)