Geografisch thema

Kerkdreef

ID: 9529   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9529

Beschrijving

Korte L-vormige verbindingsweg haaks op de Westbroekstraat naar de kerk en het omliggende kerkhof van Merkem. Als tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met een verlenging naar het gehucht "Luighem" ongeveer evenwijdig met de Westbroekstraat. Het overgebleven stuk met vernieuwd wegdek in klinkers loopt thans dood op het kerkhof en wordt aan de linker zijde gekenmerkt door de bakstenen ommuring van de pastorietuin (cf. Westbroekstraat nr. 5) en aan de rechter zijde door lage arbeidershuizen uit de jaren 1920, o.m. nrs. 2-4 (cf. infra), nr. 8 (met bewaard houtwerk) en het daarachter gelegen kasteeldomein de Coninck de Merkem (cf. Westbroekstraat nr. 1).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis van 1922

  • Omvat
    Samenstel van twee lage arbeiderswoningen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kerkdreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/9529 (Geraadpleegd op 27-09-2020)