Geografisch thema

Kloosterstraat

ID: 9531   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9531

Beschrijving

Landelijke kronkelende weg in zuidoostelijke richting lopende van de Iepersteenweg tot de Groenestraat. Als tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). De naam is afgeleid van het hier gesitueerde Benedictinessenklooster (zie historische inleiding) dat na de godsdiensttroebelen op aandringen van bisschop Rythovius in 1585 werd toegewezen aan de Jezuïeten die zopas te Ieper een college hadden gesticht. Het middeleeuwse kloostercomplex wordt dan ook nog summier (onder meer met kerk) op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van de hand van Pieter Pourbus (circa 1561-1571) net buiten de grenzen van het Brugse Vrije als "Clooster van Merckem" aangeduid. In 1590 steken hervormingsgezinden het klooster echter in brand, waarop de Jezuïeten op de ruïnes een nieuwe hoeve bouwen, het zogenaamd "Jezuïetengoed". Deze hoeve deed niet enkel dienst als landbouwbedrijf, maar werd eveneens gebruikt als schoolgebouw. Op de Ferrariskaart is het hoevecomplex "Clooster Goet" daarentegen weergegeven als een grote omwalde site met verschillende losse bestanddelen U-vormig rondom het erf opgesteld. Ten oosten van de site bevond zich de "Clooster Molen", een houten staakmolen die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd en slechts nog verder leeft in de huidige straatnaam Kloostermolenstraat (zie Kloostermolenstraat). Bij de opheffing van de Jezuïetenorde in 1773 wordt de hoeve eigendom van de bisschop van Ieper die ze van de hand doet ten voordele van Jean Jacques van Outryve, heer van Merkem. Wanneer zijn dochter in 1797 huwt met ridder Patrice de Coninck (1770-1827) komt de hoeve in het bezit van het geslacht de Coninck. Omstreeks het midden van de 19de eeuw draagt de hoeve met losse bestanddelen U-vormig rondom het erf geschikt nog steeds de naam "Ferme Jesuiten Goed" (zie Atlas der Buurtwegen) een naam die tot op de dag van vandaag behouden bleef (zie actuele stafkaart en Kloosterstraat nummer 4).

  • DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p. 19.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Epernon-bunker met gedenkplaat voor Jean Taymans

  • Omvat
    Hoeve Jezuïetengoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kloosterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9531 (Geraadpleegd op 18-01-2021)