Geografisch thema

Kouterstraat

ID: 9532   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9532

Beschrijving

Dorpsstraat lopende van de 19e-Liniestraat tot aan de Iepersteenweg met een doodlopende aftakking naar het zuiden ter hoogte van het Merkemplein. Als tracé reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Eind 18de eeuw stond hier ter hoogte van de kruising met de Duivenstraat een molen, op de Atlas der Buurtwegen aangegeven als "Plaetsmolen" in de volksmond ook wel "Plaetsemolen" genoemd. De "Plaetsmolen" wordt voor het eerst vermeld in 1598. Ondanks het feit dat deze houten staakmolen op een kunstmatige terp in 1911 werd afgebroken, behield de Duivenstraat tot aan de fusie de naam 'Molenstraat'. Als tracé voor het eerst gekasseid in 1841. Voor de Eerste Wereldoorlog lintbebouwing van kleine, lage arbeiderswoningen, drankgelegenheden, een rijkswachtkazerne en een kloostercomplex van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo (cf. infra, Kloosterstraat nr. 28). Thans, aaneensluitende dorpsbebouwing van eenvoudige burgerhuizen van twee bouwlagen uit de jaren 1920, cf. nr. 14 met bewaarde muurankers. Baksteenbouw soms verlevendigd: met sierbaksteen o.m. nrs. 6 en 66 witte sierbaksteen met accenten van rode baksteen voor de muuropeningen, nrs. 23 en 42 resp. met witte en rode sierbaksteen voor de strekken; gecementeerd gevelparament met schijnvoegen o.m. nr. 11 of geritmeerd door muuropeningen gevat in doorlopende nissen, o.m. nrs. 17 (cf. infra) en 25. Alsook lage arbeiderswoningen, o.m. nrs. 2-4: samenstel vormend met dito hoekpand op de 19e-Liniestraat onder mansardedak. Meer naar de Iepersteenweg toe, recente verkavelingen en gemeentelijk sportcentrum "De Kouter" met voetbalvelden.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.
DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p. 11.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café De Afspanning van 1923

 • Omvat
  Directeurswoning en schoolvleugel

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gedenkplaat

 • Omvat
  Gemeentehuis van Merkem

 • Omvat
  Klooster- en scholencomplex van de zusters van Maria

 • Omvat
  Rijkswachtkazerne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kouterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9532 (Geraadpleegd op 25-11-2020)