Geografisch thema

Stationsstraat

ID: 9543   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9543

Beschrijving

Dorpsstraat lopende van de Kouterstraat tot aan de Iepersteenweg (gehucht "de Kippe"). Het huidige tracé gaat terug op een rechttrekking van een meer kronkelend tracé, cf de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843), en het doortrekken van het tracé ter hoogte van de Pletstraat tot aan de Kouterstraat. Dit gebeurde in het begin van de 20ste eeuw n.a.v. de uitbouw van het Buurtspoorwegennetwerk op het grondgebied van Merkem door de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen. Deze maatschappij diende op 28 april 1898 een vergunningsaanvraag in voor een lijn Diksmuide-Woumen-Merkem-Bikschote-Zuidschote-Elverdinge-Ieper en een aftakking van Merkem over Noordschote-Reninge-Oostvleteren-Westvleteren-Krombeke tot en met Poperinge. Deze aanvraag werd bij K.B. van 25 maart 1901 verleend, waarop de werken in september 1903 een aanvang namen. De z.g. lijn nr. 107 werd voor de eerste maal in gebruik genomen op 25 september 1906. Na de Eerste Wereldoorlog werd al heel snel overgegaan tot de heraanleg en het opnieuw operationeel maken van het Buurspoorwegennetwerk in het kader van de wederopbouw van de frontstreek. Door de opkomst van de auto werden de Buurtspoorwegen echter geleidelijk aan verlieslatend en wordt in 1952 overgegaan tot de ontmanteling van de lijnen. Samen met de rechttrekking van de Stationsstraat werd tevens een kleine secundaire weg aangelegd, die later is uitgegroeid tot het z.g. 9e-Linieplein.
Dorpsbebouwing van eenvoudige burgerhuizen, doorgaans lijstgevels van anderhalve à twee bouwlagen, o.m. nr. 4: rode baksteenbouw met risaliet uitgewerkt als trapgevel en geometrische roedeverdeling in de bovenlichten, nrs. 12-14: samenstel van gele baksteen met centrale poort en rechthoekige muuropeningen gevat in korfboognissen. Verderop ter hoogte van het voormalige tramstation (cf. Stationsstraat nr. 27) aan de rechterzijde, groot gekasseid plein, z.g. 9e-Linieplein met aan de linker zijde lintbebouwing van kleine burgerhuizen van anderhalve bouwlaag.
Aan de andere zijde, verkaveling van alleenstaande woningen vanaf de jaren 1950.

DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p.. 18-19.
NEYENS J., De Buurtspoorwegen in de Provincie West-Vlaanderen 1885-1967, Lier, 1980, p. 53-55.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Bronzen borstbeeld van de dichter Sidronius Hosschius

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café Des Sports

 • Omvat
  Eclectische burgerwoning

 • Omvat
  Kapel uit de jaren 1920

 • Omvat
  Tramstatie

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9543 (Geraadpleegd op 15-01-2021)