Geografisch thema

Gijzeleweg

ID
9584
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9584

Beschrijving

Rechte, doodlopende straat vertrekkende van de Stationsstraat. Vroeger heette de straat, door de ligging langs de spoorweg, Spoorwegstraat. Huidige naam sinds de fusie met Brugge in 1970, om verwarring met de Spoorwegstraat in Sint-Michiels te voorkomen.

Huidige naam Gijzele verwijst naar de gelijknamige wijknaam, reeds vermeld in de 14de eeuw, maar het toponiem met Frankische oorsprong is wellicht veel ouder. Een document van 1596 vermeldt de tiendenhoeken in Lissewege waarvan de opbrengst of tienden bestemd zijn voor de kerkelijke overheid. Er is onder meer sprake van "den ghisel-houck" gelegen tussen de Lisseweegse Watergang en de Dulleweg en de grens met Zuienkerke.

Het eerste deel van de straat is bebouwd met woonhuizen, het tweede deel wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van weilanden.

  • BALLEGEER J., De tienden te Lissewege, in Rond de Poldertorens, jaargang 39, nummer 1, 1997, p. 12-24.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 69.

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Ten Boomgaarden

  • Is deel van
    Lissewege


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gijzeleweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/9584 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.