Geografisch thema

Scharphoutstraat

ID
9595
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9595

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Zeebruggelaan en de Patentestraat. Oorspronkelijke naam Scheepsdalestraat, houdt verband met het vroegere leenhof Scheepsdale reeds vermeld in 1622 (het gebied is nu verkaveld). Om verwarring na de fusie met Brugge in 1970 met de Scheepsdalelaan op Christus-Koning te vermijden, wordt de naam gewijzigd in Scharphoutstraat. Deze naam verwijst naar de oude parochie en parochiekerk "Scarphout", zie Blankenberge.

Naast de aanwezigheid van een school overwegend een woonstraat met gevarieerde bebouwing vanaf de jaren 1930 tot op heden. Achterliggende akker- en weilanden.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 184.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Is deel van
    Lissewege


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Scharphoutstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9595 (Geraadpleegd op 23-06-2021)