Geografisch thema

Admiraal Keyesplein

ID
9604
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9604

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Dorp.

Rond plein dat toegankelijk is via de Vindictivestraat; tevens bereikbaar via de overbouwde doorgangen in de Wielingen- en de Blokschepenstraat. De naam, die aan het pleintje werd toegekend bij beslissing van het Brugse schepencollege van 14 november 1924, verwijst naar de Britse admiraal Roger Keyes (1872-1945). Hij was de bevelhebber van de expeditie die de haven van Zeebrugge op 23 april 1918 blokkeerde om te voorkomen dat de haven nog langer werd gebruikt als Duitse marinebasis.

Centrum van de wijk Zeemanshaard. Deze wijk werd aangelegd vanaf 1921 om de inwijking van vissersgezinnen uit Heist, waarvan men dacht dat ze massaal naar Zeebrugge zouden verhuizen, op te vangen. De speciaal opgerichte N.V. Zeemanshaard had als doel goedkope woningen te bouwen op een verworven Staatsterrein, gelegen dicht bij de toenmalige zeesluis, de Visartsluis (zie Kustlaan zonder nummer). Het ontwerp werd getekend door de Brusselse architect Camille Damman, die teruggreep naar Engelse bouwprojecten van tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bouwaanvraag dateert uit 1925 en voorziet in de bouw van 113 werkmanswoningen, zich uitstrekkend over de aanpalende Eiensluis- en Westhinderstraat en een deel van de Heiststraat.

Het cirkelvormige plein wordt centraal ingenomen door een groot grasveld, deels omringd door een ligustrumhaag. Rechtover de Vindictivestraat, herdenkingssteen zie Admiraal Keyesplein zonder nummer
De bebouwing vormt één geheel zie Admiraal Keyesplein nummers 1-37.

 • HOORNAERT R., Honderd jaar Zeebrugge. Wel en wee van een parochie, 2000, p. 29-30.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 12.

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Tuinwijk Zeemanshaard

 • Is deel van
  Zeebrugge

 • Omvat
  Gedenkteken 23 april 1918 en linde als vredesboom


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Admiraal Keyesplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/9604 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.