Geografisch thema

Isabellalaan

ID
9615
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9615

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Achterhaven.

Vormt eigenlijk de grens tussen Zeebrugge-Dorp en Zeebrugge-Achterhaven. Baan (N34) die van de Kustlaan terug naar de Kustlaan loopt, als het ware als een ring ten zuiden van de woonkern van Zeebrugge. Benaming naar de Isabellavaart die voor de aanleg van de straat hier liep en tot op van,daag nog loopt lans Evendijk-West en op het grondgebied van Knokke-Heist.

Drukke tweevaksbaan met middenberm (N34) die fungeert als belangrijke verbindingsweg voor het havenverkeer. De aanleg van de baan gebeurde vermoedelijk op het einde van de jaren 1970-begin jaren 1980 in het kader van de bouw van de nieuwe zeesluis, de Pierre Vandammesluis (zie Kustlaan), waarover de baan loopt. In gebruik genomen in de loop van 1982.

De bebouwing beperkt zich tot het zogenaamde Vandammehuis, het hoofdgebouw van het Havenbestuur Brugge-Zeebrugge/ de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV. (M.B.Z.) (nummer 1), opgericht op 25 november 1895 en sinds 1984 een autonoom havenbedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en de uitbouw van de haven van Zeebrugge.

 • BAES W., Havennieuws Zeebrugge. Trafieken voor Zeebrugse dokken, in Kontaktblad Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen, jaargang 15, nummer 10, 1994, p. 157-159.
 • BALLEGEER J., Praatjes bij straatjes, in Rond de Poldertorens, jaargang 45, nummer 4, 2003, p. 144.
 • BALLEGEER J., Monumentendag 2003 te Zeebrugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 45, nummer 3, 2003, p. 82.

 • www.portofzeebrugge.be

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Gedenksteen als hulde aan Pierre Vandamme

 • Omvat
  Monument Rostra 1985

 • Omvat
  Sculptuur Evoluzione Silenziose

 • Omvat
  Sea Art Project

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Isabellalaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/9615 (Geraadpleegd op 15-06-2021)