Geografisch thema

Lanceloot Blondeellaan

ID
9618
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9618

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Achterhaven.

Loopt van de Lisseweegse Steenweg naar de Venetiëstraat. De naam van deze straat - toegekend bij het ontstaan ervan door het Brugse schepencollege op 29 april 1960 - herinnert aan de 16de-eeuwse veelzijdige kunstenaar. Lanceloot Blondeel (circa 1498-1561) was de eerste die op een kaart van 1546 het idee opperde om een zeevaartweg aan te leggen tussen de stad Brugge en de zee.

De straat loopt heden doorheen havengebied in een grote boog rond het Prins Filipsdok en het Oud Ferrydok en loopt daarna even parallel verder met het Boudewijnkanaal. De straat is echter pas ontstaan na de bouw van het Prins Filipsdok circa 1960 en volgt het traject van een voormalige afvoergracht, zie kaart van het "Havengebied van Zeebrugge" van 1942. Op de gronden tussen het Oud Ferrydok en de kern van Zwankendamme, meer bepaald langs het Boudewijnkanaal, bevonden zich van bij het ontstaan van de haven telkens weer belangrijke industrieën. In 1900 krijgt Carcoke een vergunning om langs het kanaal een fabriek op te richten en reeds in 1904 legden de eerste schepen met steenkool aan. De plannen van verschillende gebouwen van het complex waren van de hand van provinciaal architect René Buyck. Eerst in 1929 werden nieuwe ovens gebouwd (hersteld en terug in gebruik genomen in 1945; definitief stilgelegd in 1959) en dan respectievelijk in 1956 en 1959 werden nog 25 en 35 ovens bijgebouwd. Ondanks luid protest vanaf 2002 werd de site in de loop van 2005-begin 2006 afgebroken en gesaneerd.

Aan de overweg van de spoorlijn Brugge-Zeebrugge, ter hoogte van de Visartsluis, staan enkele bakstenen loodsen uit de jaren 1930.

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 124.
 • VANDEPITTE G., Zwankendamme, wijk van Lissewege, nu Brugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 33, nummer 1, 1993, p. 8-15.
 • www.vvia.be

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Oud-Ferrydok

 • Omvat
  Prins Filipsdok

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lanceloot Blondeellaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/9618 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.