Geografisch thema

New Yorklaan

ID
9625
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9625

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Voorhaven.

Zijstraat van de Kustlaan. Oorspronkelijk had de naam, toegekend tijdens het schepencollege van 21 december 1962, betrekking op de huidige Doverlaan. New York verwijst naar de hoofdzetel van de N.V. Sinclair, die hier in de jaren 1960 gevestigd was.

De straat is de bedieningsweg op het Westerhoofdschiereiland, dat één van de belangrijkste, technische realisaties inzake havenbouwkunde van de jaren 1960 was. De uitbreiding van de haven met het schiereiland kwam er door de beslissing om Zeebrugge doorlopend toegankelijk te maken voor grotere tankers.

In een eerste fase werd de westelijke kaaimuur van dit hoofd uitgebouwd over een lengte van 689 meter. Ondertussen had het Amerikaanse Sinclair Oil Compagny Zeebrugge gekozen als vestingplaats in Europa, wat meteen een grote doorbraak betekende voor de haven. Voor het aanleggen van de Sinclair-olietankers werd in 1962 een voorlopige ligkuil uitgebaggerd in de westbank, waarvoor trouwens het wrak van de Engelse oorlogskruiser "Thetis" eerst moest worden verwijderd. Op het reeds vroeger ingedijkte deel van de westbank werden olieopslagtanks opgericht en op de kaai kwamen olietankers liggen. De olieopslagtanks gaven via een olieleiding verbinding met een bufferopslagplaats in de achterhaven en verder met een raffinaderij in Oostakker-Gent. In tweede instantie werden deze kaaien uitgebreid met 1033 meter, lopend rondom het Westerhoofd. Het bodempeil rondom het schiereiland werd overal gebracht op 13 meter onder laagwater.

Sinds 1971 is de westelijke kaaimuur (J.F. Kennedykaai) uitgerust als volwaardige en moderne diepzeecontainerterminal en is de oostelijke kaaimuur als olieloskade ingericht. Ten westen van het Westerhoofd wordt een roll on/roll ofterminal gebouwd die in 1975 al met een tweede ontschepingsbrug wordt uitgerust.

  • BILE E., TRIPS E., Zeebrugge, een haven in de branding, 1895-1970, 1970, p. 189.
  • LAPORTE G. (e.a.), Wederopbouw en expansie, in Brugge en de zee, 1982, p. 281.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 141.
  • SIMOEN R., Technische infrastructuur, in Brugge en de zee, 1982, p. 293-294.
  • www.portofzeebrugge.be


Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: New Yorklaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/9625 (Geraadpleegd op )