Geografisch thema

Ploegstraat

ID
9630
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9630

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Dorp.

Loopt van de Heiststraat naar de Isabellalaan. Deze straat kreeg zijn naam na een beslissing van het schepencollege van Brugge op 15 september 1899 omdat de straat is aangelegd in voormalig landbouwgebied.

Liep oorspronkelijk kronkelend verder in zuidelijke richting ongeveer tot ter hoogte van het gehucht Zwankendamme. In functie van de uitbreiding van de Achterhaven werd in de jaren 1990 onder meer de historische Slijkhofhoeve onteigend en afgebroken zie stadsplattegrond van Zeebrugge uit de Guides Cosyn, uitgegeven in 1956. In de Ploegstraat wordt in 1929 op een stuk landbouwgrond een begraafplaats aangelegd, toegankelijk via een witgekalkte poort en voorzien van een speciaal park voor oud-strijders (zie oude foto). Met het oog op de verdere uitbreiding van de haven werd in 1974 besloten het kerkhof te ontruimen en de stoffelijke overschotten over te brengen naar de begraafplaats "De Blauwe Toren".
Na de Tweede Wereldoorlog is in de Ploegstraat een noodkerk ingericht, in afwachting van de heropbouw van de Sint-Donaaskerk.
Heden loopt de straat enkel nog ter hoogte van Zeebrugge-Dorp, ten oosten langs het Markplein. De straat kruist de voormalige Evendijk(-Oost) en een restant van de parallel lopende Isabellavaart; op deze kruising staan nog twee voormalige boerenarbeidershuizen (nummers 13 en 36).
Quasi volledig aaneengesloten, eenvoudige bebouwing. Verder twee scholen (nummer 18 en nummer 38) en een feestzaal.

 • COSYN P., Bruges-Zeebrugge-Damme, Brussel, 1956, p. 49.
 • HOORNAERT R., Honderd jaar Zeebrugge. Wel en wee van een parochie, Brugge, 2000, p. 38.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 169.
 • www.beeldbankbrugge.be

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Jongensschool van de Sint-Donaasparochie

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ploegstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9630 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.