Geografisch thema

Reingaardsvliet

ID
9632
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9632

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Dorp.

Loopt van de Heiststraat naar de Westhinderstraat. De straat kreeg op 5 april 1938 de naam Reygaertsvliet omwille van zijn ligging in dit wateringsgebied.

Na de bouw van de wijk Zeemanshaard (1925) worden de resterende gronden in het oosten van Zeebrugge-Dorp geleidelijk aan verkaveld en bebouwd met eigentijdse woningen. Heden voornamelijk banale, in oorsprong eenheidsbebouwingen uit de jaren 1950-1960.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 610 en 963/1937.
  • HOORNAERT R., Honderd jaar Zeebrugge. Wel en wee van een parochie, Brugge, 2000, p. 29-30.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p.  176.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

  • Is deel van
    Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reingaardsvliet [online] https://id.erfgoed.net/themas/9632 (Geraadpleegd op 23-06-2021)