Geografisch thema

Sint-Thomas Morusstraat

ID: 9636   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9636

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Bad.

Zijstraat van de Zeedijk, die loopt naar de Brusselstraat. Bij het ontstaan van deze straat kreeg ze van het schepencollege van Brugge op 7 november 1902 de naam Mechelenstraat. Op 9 januari 1948 werd de naam afgeschaft en vervangen door de huidige als herinnering aan de verschillende bezoeken die Thomas Morus (1477/78-1535) bracht aan Brugge.

Loodrechte straat waarvan de bebouwing aansluit bij de dijkarchitectuur, id est appartementsgebouwen en aan de westzijde enkele vrijstaande woningen met omliggende tuin. Nummer 5, enige resterende burgerwoonst, wellicht uit de jaren 1930, zie typische oranje baksteenbouw met erker.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 199.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Villa

  • Is deel van
    Zeebrugge

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Thomas Morusstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9636 (Geraadpleegd op 18-01-2021)