Geografisch thema

Wulfsberge

ID
9644
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9644

Beschrijving

Behoort tot het gehucht Zwankendamme.

Loopt van de Lisseweegse Steenweg naar de Baron de Maerelaan. Heette oorspronkelijk Spoorwegstraat, een naam die bij het ontstaan van de straat door het schepencollege van Brugge op 12 oktober 1932 werd gegeven door de ligging naast de spoorweg. Door de fusie van Zwankendamme (Zeebrugge) met Brugge in 1970 werd de naam gewijzigd in Wulfsberge, ontleend aan de in oorsprong zeker 15de-eeuwse hoeve "Wulfsberge".

Licht kronkelende, geasfalteerde straat, deels omgeven door knotwilgen en grachten. Het traject van de straat wordt deels afgebeeld op de Grote kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Sinds de aanleg van de spoorlijn Brugge-Zeebrugge in 1902 wordt de straat net vóór de Baron de Maerelaan onderbroken door de overweg. Naar verluidt stond hier een klein station, gebouwd in 1910 voor de talrijke werknemers van de toenmalige cokesfabriek en de glasfabriek (zie Lisseweegse Steenweg nummer 52). Heden rest hier enkel de seinwachterwoning (zie Wulfsberge nummer 46). Net vóór de kom van Zwankendamme kruist de straat van oudsher het Lisseweegs Vaartje (zie Wulfsberge zonder nummer). De schaarse bebouwing die zich voornamelijk groepeert ter hoogte van de kern van Zwankendamme, sluit deels (nummers 2-10) aan bij de tuinwijk die in 1925 werd aangelegd in opdracht van de Verreries de Dampremy, de voormalige glasfabriek. Deze tuinwijk, ontworpen door de Brusselse architect Camille Damman, strekt zich uit over een deel van de Lisseweegse steenweg, de Lisstraat en de Zwankendammestraat. Rij aaneensluitende woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; ommuurde voortuinen.

 • DUSAUCHOIT R., De spoorlijnen en haar postmerken, in Westvlaamse Filatelistische Studiekring, 1996, p. 29-31.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 238.
 • VANDEPITTE G., Zwankendamme, wijk van Lissewege, nu Brugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 33, 1993, nummer 1, p. 5-10.

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning van tuinwijk

 • Omvat
  Driehoekige staakkapel

 • Omvat
  Gevelrij in eenheidsstijl

 • Omvat
  Sas van Zwankendamme

 • Omvat
  Seinwachterwoning

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wulfsberge [online], https://id.erfgoed.net/themas/9644 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.