Geografisch thema

Jaak Tassetstraat

ID: 9740   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9740

Beschrijving

Vroeger Kanaalstraat genoemd en aangelegd in 1859. Sinds 1919 huidige naam naar de verzetstrijder Jaak Tasset, die in 1916 door de Duitsers werd gefusilleerd te Hasselt en voor wie op 16 oktober 1921 een monument werd onthuld op het kerkhof van Neerpelt in de Nieuwstraat. Begin 20ste eeuw de belangrijkste handelsstraat van Neerpelt. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) is er nog maar één huis aan deze aldaar al weergegeven weg aangeduid.

Straatbeeld gemarkeerd door een aantal gelijkaardige bakstenen woningen met twee bouwlagen op gecementeerde of hardstenen plint onder aflijnende kroonlijst, daterend van circa 1900, vaak per twee gekoppeld tussen smalle gangetjes. Doorgaans getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels en gebruik van veelkleurige baksteen voor omlijstingen en/of boogruggen en/of hoekprofielen en/of muurbanden: nummer 2/ Nieuwstraat, voormalig woonhuis van verzetstrijder Hyppoliet Oben († Aken, 1918), met sierankers en witbeschilderd Sint-Jozefbeeld in een rondboognis in de bekroning van de hoektravee; nummer 15-17 op breukstenen plint met hardstenen afzaat en lisenen tussen verbindende rechte muizentand met dropmotief; nummer 33 van 1897, confer hardstenen sluitsteen van deur met inscriptie: L.D./ E.S./ 1897, met hardstenen aanzet- en sluitstenen en drie originele dakkapellen; nummer 35 met van een puntgevelvormige bekroning voorzien risaliet in rechtse deurtravee, links hoekliseen en gecementeerde afwerking; nummer 37-39 met vier betraliede keldergaten en een getrapte baksteenfries met dropmotief, laatstgenoemde tevens onder de vensters; nummer 41-43 met hoeklisenen, rechts onderaan gecementeerd, en twee krulankers naast de deuren.

 • Het Gengske, 7, 1, 1994, p. 24-31; 2, p. 31-35; 3, p. 30-35.
 • Het Liller Heem, 1, 4, 1983, p. 12-15.
 • Ter herinnering aan het overbrengen naar Neerpelt op 25 augustus 1919 der stoffelijke overblijfselen van onzen held Jaak Tasset, ridder der Leopoldsorde, gefusilleerd te Hasselt op 14 juli 1916, Neerpelt, s.a.
 • BILSEN A., Honderd jaar Neerpelt. Fotokroniek van een dorp in de 20ste eeuw, Neerpelt, 2000, foto's en oude prentbriefkaarten op p. 40-42.
 • BILSEN A. & KUPPENS Th., De Grote Heide... Neerpelts gehucht tussen kanaal en grens, Neerpelt, 1998, p. 29-30.
 • CONINX J., Neerpelt. Korte geschiedkundige schets, s.l., 1951, p. 71, 80, 85-86.
 • STEVENS J. & CUYVERS M., Neerpelt vroeger jaren, Neerpelt, 1986, p. 60, oude prentbriefkaarten op p. 17, 40.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaand burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dokterswoning

 • Omvat
  Gemeentelijke jongensschool

 • Omvat
  Groep van twee dorpswoningen

 • Omvat
  Herberg

 • Is deel van
  Neerpelt

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jaak Tassetstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9740 (Geraadpleegd op 16-01-2021)