Geografisch thema

Kerkstraat

ID
9804
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9804

Beschrijving

Eertijds lag aan de noordzijde het hotel De Rode Leeuw (huidig nummer 14), dat al in 1701 bestond. Dichtbij lag een andere grote herberg De Keizer (huidig nummer 20). Beide waren afspanningen. Voor De Rode Leeuw, ongeveer in het midden van de straat, bevond zich een stadspomp, aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Op de Ferrariskaart (1771-77) en in genoemde atlas is de bebouwing in deze straat al quasi aaneengesloten, hetgeen zich thans volledig heeft voltrokken. Op de Ferrariskaart bemerkt men tevens een later verdwenen dubbele bomenrij, ongeveer tussen het Kattestraatje en de Zuidervest.

Het huidig straatbeeld wordt gevormd door enkele in kern oude woningen, namelijk de nummers 3-5 uit de 18de eeuw maar in de loop van de volgende eeuwen aangepast, nummer 7 (aan straatzijde volledig aangepast, maar met mogelijk oudere kern, confer gecementeerd westelijk aandak), nummer 9-11 (bepleisterde en beschilderde baksteenbouw met volledig aangepaste begane grond, rechth. bovenvensters en mogelijk oudere kern, confer één krulanker met dito spie), nummers 24 en 26 uit de tweede helft van de 17de eeuw met ordonnantie uit de 19de eeuw, bij nummer 24 tevens met bepleisterde versiering uit het vierde kwart van de 19de eeuw (?); vervolgens een aantal panden uit de 19de eeuw, namelijk de nummers 10, 14/ Kattestraatje (beide mogelijk met oudere kern), nummer 19 (mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw of ouder in kern), nummer 20 (gebouwd in 1888) en nummer 40 (opgetrokken in 1810); gebouwen uit eind 19de- begin 20ste eeuw, meer bepaald de nummers 6, 8 (in beide gevallen beschilderde baksteenbouw met aangepaste begane grond en getoogde bovenvensters), nummer 17 (bepleisterde en beschilderde baksteenbouw met aangepaste begane grond, rechthoekige bovenvensters en rechte muizentand) en nummer 36 (baksteenbouw met aangepaste beneden- en getoogde bovenvensters); alsook enkele woningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, namelijk de nummers 1 (van circa 1920), nummer 13 en 21/ Kloosterstraat. De nummers 2-4, 12/ Kattestraatje, 15, 16, 18 (gebouwd "in stijl"), 22, 28, 30-32 (postkantoor), 34, 38, 42, 44 (mogelijk iets ouder) maken de in de tweede helft van de 20ste eeuw opgetrokken nieuwbouw uit.

 • Peer in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nrs. 2-4, 36.
 • BUSSELS M.STINISSEN J., Huizen en mensen van Peer-centrum van ca. 1650 tot 1795, Peer, 1997, p. 13-53, afbn.
 • BUSSELS M.STINISSEN J.,Geschiedenis van Peer in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Peer, 1998, p. 349 (i.v.m. herbergen in de Kerkstraat).

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Decanale kerk Sint-Trudo

 • Omvat
  Dekenij

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gekoppelde dorpswoningen

 • Omvat
  Grote stadswoning

 • Omvat
  Hoekhuis, hotel De Rode Leeuw en café

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Notariswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Peer


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9804 (Geraadpleegd op 25-01-2021)