Geografisch thema

Reyndersstraat

ID
981
URI
https://id.erfgoed.net/themas/981

Beschrijving

Van Vlasmarkt naar Groenkerkhofstraat. Geopend op de gronden van een groot erf toebehorend aan ridder Reinier van der Elst en genaamd "Reyniershof". Van der Elst was lid van een van de invloedrijkste Antwerpse families. Van 1390 tot 1398 was hij verschillende malen schepen, in 1407 werd hij markgraaf. Het "Reyniershof" strekte zich uit tot aan de Steenhouwersvest, had uitgangen in de Heilige Geeststraat en Kammenstraat en besloeg zelfs de gronden waarop later de Vrijdagmarkt zou aangelegd worden. In de 15de eeuw sprak men van "Reyneerssteghe" of "Haechsteghe" daar de weg gedeeltelijk met hagen was afgezet, of nog "het straetken daer men gaet te Sint Mertensstrate waart", waarmee de Vlasmarkt bedoeld werd. Omstreeks 1580 werd de benaming "Reyndersstrate" algemeen.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  De groote witte Arend

 • Omvat
  De Gulden Roose

 • Omvat
  De Witte Roose

 • Omvat
  Gekoppelde neoclassicistische winkelhuizen en beluik

 • Omvat
  Groote Hage en Peerhage

 • Omvat
  Gulden Hert

 • Omvat
  Hoekhuis met traditionele kern

 • Omvat
  Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Jordaenshuis

 • Omvat
  Schilt van Leyden

 • Omvat
  Sint-Christoffel

 • Omvat
  Traditioneel breedhuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis met neoclassicistische lijstgevel

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl en Mariabeeld

 • Is deel van
  Antwerpen - Historische binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reyndersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/981 (Geraadpleegd op 08-05-2021)