Geografisch thema

Keiberg

ID: 9889   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9889

Beschrijving

Lange straat met gebogen tracé, verbindingsweg N8 gelegen tussen de Avelgemstraat (gehucht Knokke – Zwevegem) en de Gauwelstraat. Tevens benaming van het gehucht. De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente zie aanduiding op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778); als Route de Courtrai – Oudenaerde aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846).

Weinig bebouwde straat, voornamelijk getypeerd door vrijstaande lage boerenarbeiderswoningen en verschillende, veelal verbouwde hoeves, onder meer nummers 71 en 89. Naar het centrum van de gemeente toe, meer geconcentreerde bebouwing, meermaals doorbroken door villabouw. Restanten van de oorspronkelijke 19de-eeuwse bebouwing zijn onder meer nummer 1, gecementeerd en beschilderd hoekhuis met aansluitende schuur en nummer 93, dwars op de straat ingeplant boerenarbeiderswoning. Woonhuizen uit het begin van de 20ste eeuw zijn onder meer nummers 21 en 23, verfraaid door granito lateien, nummer 27, laag dubbelhuis met deurtravee oplopend in trapgevel, nummer 99 en nummers 115-121, rijtje van vier dubbelhuizen verfraaid door bakstenen friesjes. Tevens restant van industriële activiteit, in het bijzonder schuur van gele baksteen getypeerd door heiligennis rechts van nummer 45.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Vrijstaande arbeiderswoning

 • Is deel van
  Heestert

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Keiberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9889 (Geraadpleegd op 19-01-2021)