Geografisch thema

Schoolstraat

ID: 9897   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9897

Beschrijving

Korte straat, gelegen in het centrum van de gemeente tussen de Gauwelstraat en de Spichtestraat en behorend tot het historisch stratenpatroon van de gemeente cf. aanduiding op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778).
Straat met woonfunctie, de bebouwing bestaat voornamelijk uit arbeidershuizen en burgerwoningen en klimt op tot in de 19de eeuw. Ook bebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw, m.n. nr. 19-21, tweewoonst van rode baksteen getypeerd door het volumespel. Tevens vestigingsplaats van enkele hoeves, o.m. nr. 18 met kapel met kruisbeeld in stalvleugel (ten oosten) en nr. 26.

Historische studie kapellen Heestert, Zwevegem, s.d., p. 36.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerwoning uit het interbellum

  • Omvat
    Hoeve met losstaande bestanddelen

  • Omvat
    Samenstel van twee arbeiderswoningen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9897 (Geraadpleegd op 28-09-2020)