Geografisch thema

Kerkstraat

ID
9914
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9914

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé, gelegen in het centrum van de gemeente tussen de Bossuitstraat en de Stationsstraat. Behorend tot het historisch stratenpatroon van de gemeente en weergegeven op een kaart uit het landboek van Moen (1760) en op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778).
Straat met woonfunctie waarvan de basisbebouwing opklimt tot in het laatste kwart van de 19de eeuw. Aaneengesloten bebouwing bestaande uit burgerwoningen met bakstenen lijstgevels van twee à vijf traveeën. Tevens ook (voormalige) commerciële functie, getuige hiervan zijn verschillende winkels en een herberg en dienstfunctie, met name vestigingsplaats van het voormalig gemeentehuis (nummer 4). De oorspronkelijke bebouwing wordt doorbroken door woonhuizen uit de jaren 1950-1960.

Bebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw is onder meer nummer 11, enkelhuis verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen, nummer 12 met licht vooruitspringende deurtravee oplopend in trapgevel en nummer 21 met aangepaste begane grond.

Tevens restant van voormalige industriële bedrijvigheid met name zonder nummer opslagruimte met naastgelegen winkel uit de jaren 1940, rode baksteenbouw getypeerd door getrapte kroonlijst; casement met deels bewaard opschrift "METAALKONSTRUCTIE ROCOM".

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, 5019, Lantboeck der prochie ende graefschepe Moen, 1760, opgemaakt door Anthone van Outrive en Cornelis Steur.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Café De Gilde

 • Omvat
  Café Restaurant Boucherie

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Elooi

 • Omvat
  Pastorie

 • Is deel van
  Moen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9914 (Geraadpleegd op )