Geografisch thema

Kerkstraat

ID: 9914   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9914

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé, gelegen in het centrum van de gemeente tussen de Bossuitstraat en de Stationsstraat. Behorend tot het historisch stratenpatroon van de gemeente en weergegeven op een kaart uit het landboek van Moen (1760) en op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778).
Straat met woonfunctie waarvan de basisbebouwing opklimt tot in het laatste kwart van de 19de eeuw. Aaneengesloten bebouwing bestaande uit burgerwoningen met bakstenen lijstgevels van twee à vijf traveeën. Tevens ook (voormalige) commerciële functie, getuige hiervan zijn verschillende winkels en een herberg en dienstfunctie, m.n. vestigingsplaats van het voormalig gemeentehuis (nr. 4). De oorspronkelijke bebouwing wordt doorbroken door woonhuizen uit de jaren 1950-1960.
Bebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw is o.m. nr. 11, enkelhuis verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen, nr. 12 met licht vooruitspringende deurtravee oplopend in trapgevel en nr. 21 met aangepaste begane grond.
Tevens restant van voormalige industriële bedrijvigheid m.n. z.nr. opslagruimte met naastgelegen winkel uit de jaren 1940, rode baksteenbouw getypeerd door getrapte kroonlijst; casement met deels bewaard opschrift "METAALKONSTRUCTIE ROCOM".

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, 5019, Lantboeck der prochie ende graefschepe Moen, 1760, opgemaakt door Anthone van Outrive en Cornelis Steur.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Café Restaurant Boucherie

 • Omvat
  Hoekhuis, café "DE GILDE"

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Sint-Elooiskerk