Teksten van Steenhouwersvest

Steenhouwersvest

Van Sint-Jansvliet tot kruising Kammen-Nationalestraten. Loopt daarna over in de Lombardenvest. De naam verschijnt voor de eerste maal in een oorkonde van 1409, zie de vestigingsplaats van steenkappers en bouwmeesters. Appelmans en de Waghemakere hadden hier onder andere hun logiën. In 1250, zuidelijke stadsgrens en omheiningsgracht zich uitstrekkend van Sint-Jans- tot Kammenpoort. Na de stadsvergroting van 1314 werd de straat geopend op de buitenkant van de gracht; laatstgenoemde werd overwelfd circa 1830 (zie Lombardenvest). In l881 werd de straat verbreed volgens het zogenaamde Plan Pierquin (zie Nationalestraat).

Noordzijde: van Sint-Jansvliet tot Drukkerijstraat: slordige huizenrij met 19de-eeuwse lijstgevels; nummer 5 afgebroken tot op puihoogte hoek Vrijdagmarktstraatje met blinde muur over twee panden, op de andere hoek bres van vier panden afgezet met schotten waarachter banale achtergevels van de Vrijdagmarkt; inspringende panden nummers 13 en 17. De huizen van Drukkerijstraat tot Nationalestraat zijn van betere kwaliteit: tweede helft 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, vier bouwlagen, winkelpuien: een recente ingepaste gevel.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum: 1976

Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Steenhouwersvest [online], https://id.erfgoed.net/teksten/100906 (geraadpleegd op 20-01-2021)


Steenhouwersvest

Tussen Oever en Kammenstraat en verderop doorlopend in de Lombardenvest. Vermoedelijk in de eerste helft van de 14de eeuw aangelegd op de buitenzijde van de vroegere vestinggracht; laatstgenoemde werd circa 1830 overwelfd. In 1881 werd de straat gedeeltelijk verbreed (voornamelijk de N.-zijde) zie het saneringsplan Pierquin voor heel de omgeving van de Nationalestraat. Naamgeving in verband met de werkhuizen der steenkappers (Appelmans, De Waghemakere, Sanders). Hetereogene zuidzijde met verschillende huizen uit de 16de of 17de eeuw (nummers 2, 22, 24), 18de eeuw (nummer 10?, 28), vierde kwart van de 19de eeuw (nummers 14, 16, 26, 42 en 52); recente woningen (nummers 6-8, 30 tot 40, 54). De hoeken van de Korte Ridderstraat geaccentueerd door trapgevels. Nummer 18 met gedenkplaat voor Karel Van den Oever (dichter 1870-1928). Noordzijde van Sint-Jansvliet tot Drukkerijstraat: slordige huizenrij met 19de-eeuwse lijstgevels; hoek Vrijdagmarktstraatje, zogenaamd het huisje van Plantin, wordt thans gereconstrueerd; op de andere hoek bres van vier panden afgezet met schotten waarachter banale achtergevels van de Vrijdagmarkt; inspringende panden nummers 13 en 17. De huizen van Drukkerijstraat tot Nationalestraat zijn van betere kwaliteit: tweede helft van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw, vier bouwlagen, winkelpuien; één recent ingepaste gevel.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979

Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Steenhouwersvest [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113001 (geraadpleegd op 20-01-2021)


Steenhouwersvest

Tussen Sint-Jansvliet/Oever en de kruising van Kammenstraat en Nationalestraat, verderop doorlopend in de Lombardenvest. In 1250, zuidelijke stadsgrens en omheiningsgracht zich uitstrekkend van Sint-Jansport tot Kammenpoort. Vermoedelijk na de stadsvergroting van 1314, in de eerste helft van de 14de eeuw aangelegd op de buitenzijde van de vroegere vestinggracht, die omstreeks 1830 werd overwelfd. De naam verschijnt voor de eerste maal in een oorkonde van 1409. In 1881 werd de straat gedeeltelijk verbreed, voornamelijk aan de noordzijde, als onderdeel van het saneringsplan voor de omgeving van de Nationalestraat, uitgevoerd door de Parijse ondernemer Hubert Pierquin. Naamgeving in verband met de werkhuizen van steenkappers die hier gevestigd waren, met name Appelmans, De Waghemakere, en Sanders.

Noordzijde: van Sint-Jansvliet tot Drukkerijstraat: huizenrij met 19de-eeuwse lijstgevels, inspringende panden nummers 13 en 17. Van Drukkerijstraat tot Nationalestraat: huizen uit de tweede helft 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, vier bouwlagen, winkelpuien. Heterogene zuidzijde met verschillende huizen uit de 16de of 17de eeuw (nummers 2, 22, 24), 18de eeuw (nummer 10?, 28), vierde kwart van de 19de eeuw (nummers 14, 16, 26, 42 en 52); naoorlogse woningen (nummers 6-8, 30 tot 40, 54). De hoeken van de Korte Ridderstraat zijn geaccentueerd door trapgevels. Nummer 18 met gedenkplaat voor Karel Van den Oever (dichter 1870-1928).


Bron: -
Auteurs:  Goossens, Miek, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979

Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Steenhouwersvest [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281018 (geraadpleegd op 20-01-2021)