Geografisch thema

Beerbosstraat

ID: 9955   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9955

Beschrijving

Landelijke straat gelegen in noordwesten van de gemeente. Naam verwijst naar het grotendeels verdwenen Beerbos. Gebogen tracé lopende van oost naar west. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) chemin n° 29 en 10 en gekenmerkt door weinig bebouwing.
Heden nog steeds weinig bebouwd, voornamelijk kleinschalige landelijke bebouwing en hoeves o.m. nr. 20 aan de straat gelegen gesloten 19de-eeuwse hoeve, op de Atlas der Buurtwegen weergegeven met U-vormige opstelling. Het einde van de straat wordt gekenmerkt door residentiele bebouwing.
In deze straat lag op het einde van de 17de eeuw het z.g. "Ter Klare fort", centrum van de redoute, dat deel uitmaakte van de verdedigingslinie Kortrijk-Helkijn. De hoogste punten in het landschap werden verdedigd met schansen en linies. Sporen in het landschap zijn nog te vinden ter hoogte van nr. 11 en nr. 28.

WITDOUCK R., Drie historische wandelingen in Sint-Denijs, 2000, Sint-Denijs, p. 54-55.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Herberg

  • Omvat
    Kleine landelijke woning

  • Omvat
    Windmolen Ter Klare