Geografisch thema

Marktstraat

ID: 9994   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9994

Beschrijving

Eigenlijke dorpscentrum waar zowel de economische, religieuze als administratieve functies geconcentreerd zijn. De Marktstraat omvat thans verschillende vroegere straten: de oude Markt of de spievormige brede straat van de huidige Stationsstraat in het oosten tot de Edestraat - Boudewijn Lippensstraat in het westen vormt het centraal gedeelte. Ten noorden wordt de Sint-Barbarakerk binnen haar oude ovale kerkhofsite, met de straat verbonden door twee kerkwegels, tot de Marktstraat gerekend. In het oosten sluit een deel van de vroegere Voorstraat of oude "Calsijde van Brugge op Gent" tot het kruispunt met de Noordstraat, de huidige Mevrouw Courtmanslaan en de Schouwburgplaats, erbij aan. In het westen tenslotte behoort ook het plein, ontstaan in 1867 door het slopen, in functie van een nieuw gemeentehuis, van het zogenaamde Steen, het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde en gevangenis, tot de Marktstraat. Tot 1883 stond de gemeentepomp aan de breedste westkant. Het oude schepenhuis en de herberg Oud stadhuis bevinden zich in de straat, op de hoek met de kerkwegel die naar de Sint-Barbarakerk leidt, te midden van de oude ovale kerkhofsite. Een tweede kerkwegel meer oostwaarts loopt eveneens van de Marktstraat naar de kerk. De naam verwijst naar de markt die hier sinds 1350 nog wekelijks plaats vindt. Uit archiefdocumenten blijkt dat de meeste huizen als herberg met naam gekend zijn en minstens opklimmen tot de 16de-17de eeuw. Ook verschillende brouwerijen vonden er locatie zoals brouwerij Potvliege (nummer 58) en brouwerij Soenen (nummer 28, met nog deel bewaarde 19de-eeuwse brouwerijgebouwen achter het nieuwe woonhuis). Het nieuwe gemeentehuis kwam er pas in 1909, in de as van de straat. De twee imposante linden die vroeger het plein domineerden, verdwenen in 1962. Bij een laatste heraanleg van dit plein werd het oorlogsgedenkteken voor de helden van de Eerste Wereldoorlog, dat ingehuldigd werd op 4 september 1921, ongeveer in het midden van het plein, naast de lindebomen opgericht was, naar de zuidwesthoek verplaatst. Een nieuwe fontein met standbeeld van Salomon Van Maldeghem, stamvader van de heren van Maldegem, en omringende zitbanken en een groene aanplanting werd voor het gemeentehuis aangelegd.

 • Een kijk in Maldegem's verleden bij 't eeuwfeest 1930, Maldegem, 1930.
 • NOTTEBOOM H., Kennismaking met Maldegem, Maldegem, 1986, p. 4-9.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café De Gouden Leeuw

 • Omvat
  Dorpswoning Van Nieuwenhuyse

 • Omvat
  Gemeentehuis Maldegem

 • Omvat
  Herberg De Drie Koningen

 • Omvat
  Herberg Oud Stadhuis

 • Omvat
  Hoekcomplex naar ontwerp van H. Vaerwyck-Suys

 • Omvat
  Huis Wallyn

 • Omvat
  Klooster en school van de zusters maricolen

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Oud Schepenhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Barbara

 • Omvat
  Rij burgerhuizen

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Is deel van
  Maldegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Marktstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9994 (Geraadpleegd op 29-11-2020)