27 resultaten


ID: 13322 | Geografisch

Merchtem (Vlaams-Brabant)
De Vlaams-Brabantse gemeente Merchtem is gelegen in de Vlaamse Rand, ten noordwesten van Brussel. Sinds de gemeentelijke fusie van 1 januari 1977 werd het grondgebied uitgebreid met de gemeenten Brussegem en Hamme ten zuiden.


ID: 14082 | Geografisch

Brussegem (Merchtem)
Brussegem is sinds de gemeentelijke fusie van 1977 een deelgemeente van Merchtem en strekt zich uit ten zuiden van het centrum van Merchtem. Brussegem heeft tot op vandaag een overwegend landelijk karakter, gekenmerkt door een bebouwing van grote en middelgrote hoeven, verspreid over het ruime grondgebied, en een dichtere bebouwing in de kernen te Brussegemdorp en Ossel.


ID: 14084 | Geografisch

Brussegem (Merchtem)
Ossel ontwikkelde zich vanuit een straatgehucht op het grondgebied van Brussegem, dat heden een deelgemeente is van Merchtem. Ossel is gelegen ten zuiden van de dorpskern van Brussegem en wordt gekenmerkt door een dorpskarakter met een kleinschalige, verspreide en landelijke bebouwing. Sinds het derde kwart van de 19de eeuw wordt Ossel doorsneden door de Brusselsesteenweg.


ID: 14085 | Geografisch

Hamme (Merchtem)
Hamme is gelegen ten zuiden van het gehucht Ossel bij Brussegem (Merchtem) en ten noorden van Wemmel en Relegem (Asse). De kern van het kleine gehucht (135 hectare) bevindt zich ten westen van de Brusselsesteenweg. Sinds de gemeentelijke fusie van 1977 maakt Hamme deel uit van Merchtem.


ID: 14081 | Geografisch

Merchtem (Merchtem)
Merchtem vormt het centrum van de gelijknamige fusiegemeente. Gelegen op een kruispunt van belangrijke wegen, bestond er op deze plaats al een nederzettingskern in de Romeinse en Germaanse periode. In de middeleeuwen groeide ‘Martinas’ uit tot een belangrijk administratief en economisch centrum in West-Brabant.


ID: 17197 | Geografisch

Merchtem (Merchtem)
Peizegem is een landelijk gehucht, gelegen ten noorden van Merchtem centrum en ten zuiden van Buggenhout, en is ontstaan als een straatgehucht langsheen de as Nieuwbaan – Kouter met in de kern de 19de-eeuwse kerk, pastorie en school.


ID: 17200 | Geografisch

August De Boeckstraat (Merchtem)
De August De Boeckstraat vormt een van zuidoost naar noordwest georiënteerde as in het centrum van Merchtem.


ID: 17234 | Geografisch

Bogaerdstraat (Merchtem)
De Bogaerdstraat vormt heden een relatief korte verbindingsstraat tussen de Varkensmarkt ten noorden en de Mieregemstraat in haar verlengde ten zuiden.


ID: 17219 | Geografisch

Brussegemplein (Merchtem)
Het Brussegemplein vormt het hart van Brussegem en wordt bepaald door de aanwezigheid van de Sint-Stefanuskerk met ommuurd kerkhof. Ten noordwesten van de kerk is het voormalige gemeentehuis van Brussegem (nummer 8) bewaard, doch verbouwd met functiewijziging.


ID: 6162 | Geografisch

Gasthuisstraat (Merchtem)
De Gasthuisstraat vormt een voorname as binnen het centrum van Merchtem en maakte oorspronkelijk deel uit van de Romeinse heirbaan tussen Asse en Mechelen.