De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Wat is een thesaurus?

"Een thesaurus is een hiërarchische woordenlijst die wordt gebruikt om terminologie te standaardiseren. Thesauri worden gebruikt om informatie te helpen indexeren en terugvinden in databanken." (vrij vertaald naar http://thesaurus.english-heritage.org.uk)

De thesaurus maakt de databank vlot doorzoekbaar en zorgt voor coherentie en eenvormigheid in het gebruik van termen. Daarbij werd gezocht naar een maximale aansluiting bij wat in Vlaanderen aan terminologie gebruikelijk is.

Aan de databank Inventaris Onroerend Erfgoed zijn meerdere thesauri gekoppeld.

De thesaurus van de typologie

Het erfgoed in deze inventaris is voornamelijk getypologeerd volgens haar functie. De typologische termen karakteriseren dus het bouwprogramma: is het gebouw ontworpen om dienst te doen als woning, als school, enz.
Het gaat dus niet om een vormelijke typologie. Zo wordt er in de thesaurus wel een onderscheid gemaakt tussen katholieke en orthodoxe kerken (verschil in functie), maar niet tussen hallenkerken en basilicale kerken (verschil in vorm).

De thesaurus van de dateringen

Deze thesaurus is opgedeeld in eeuwen, halve eeuwen en kwarteeuwen, behalve voor de periodes vóór de volle middeleeuwen, en de 20ste eeuw.

De periodes vóór de volle middeleeuwen worden benoemd met algemene termen:

  • steentijd
  • metaaltijden
  • Romeinse tijd
  • middeleeuwen, die voor de vroege middeleeuwen worden opgedeeld in de Merovingische periode en de Karolingische periode.

De 20ste eeuw wordt opgedeeld in:

  • voor Wereldoorlog I
  • Wereldoorlog I
  • het interbellum
  • Wereldoorlog II
  • na Wereldoorlog II (1945-1974)
  • na 1975

De thesaurus stijlen en culturen

Deze thesaurus omvat de voornaamste stijlen die in het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen voorkomen. Daarnaast zijn ook de archeologische culturen opgenomen - in voorbereiding van de uitbreiding van de website met een archeologische inventaris. Per stijl of cultuur wordt een beknopte omschrijving gegeven.

Zoeken met de thesaurus

In het linkerscherm kan je de boomstructuur van de thesaurus in- en uitklappen. In het rechterscherm kan je alle gegevens over een term oproepen en door de thesaurus bladeren door te klikken op gerelateerde, meer algemene of meer specifieke termen. Door te klikken op het zoekicoontje kan je in de inventaris zoeken naar relicten met deze term.

  • 83.815 relicten bouwkundig erfgoed
  • 590 bouwkundige gehelen
  • 588 landschapsatlasrelicten
  • 130 archeologische zones
  • 791 tuinen en parken
  • 3.092 bomen en struiken
  • 130 vaartuigen
  • 1.382 oorlogsrelicten
  • 266 orgels
  • 184.448 foto's
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.