waarneming

Kasteel Dulft

archeologisch / bouwkundig element
ID
101436
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/101436

Beschrijving

kasteel Dulft en motte den Dulft horen samen motte (toren 1802)

Romeinse bewoning ('villa')

Evaluatie: deel van een oud verdedigingsnetwerk van Bornem, mogelijk oudere occupatie (Romeins?)

Opmerkingen: 14de eeuw: bewoning/ oudere toren afgebr. in 1798


Auteurs :  Jacobs, Bart
Datum  : 01-11-2000

Monumentaal Relict

Datering: 17de eeuw
Typologie: landhuizen
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
herenwoning, 'kasteel'
vernield 1798
17E-1798

Archeologische Objecten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
tegulae
recipiënt
Villa?

Onbepaald

Datering: derde kwart 14de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: hoeven
Gebeurtenis:
 • Erfgoedonderzoek Bornem
  • Bron: Aerts W.e.a.,1989, Arrondissement Mechelen, Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen, p. 18
   Literatuur (1989)
 • Evaluerend terreinonderzoek Bornem
  • Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout, pp. 35-37.
   Literatuur (1995)
  • C.K.:Bouwen13n3
  • Bron: Segers, G. 1987-1988, De bewoning in Klein Brabant vban de metaaltijden tot de vroege middeleeuwen, Acta Archaeologica Lovaniensia 26-27, p 23
   Literatuur (1988)
  • C.K.:Segers:1988a
  • Bron: Verbesselt J., Rochtus L, e.a., 1981, Profiel van Klein-Brabant, Antwerpen, p 150.
   Literatuur (1981)

Beschrijving:
hoorde als neerhof bij motte
eerste vermelding als hoeve in 1355
vanaf 17de eeuw herenwoning, 'kasteel'

Antropogeen Reliëfverschil

Datering: 11de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: motteheuvels, mottekastelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Den Dulft voldoet aan het klassieke beeld van een mottekasteel gekenmerkt door een
tweeledige structuur bestaande uit een opper- en een neerhof die worden omgeven door
een brede gracht. De voornaamste voorwaarde om te spreken van een mottekasteel is
vervuld, met name een opperhof met een kunstmatig of op zijn minst deels kunstmatig
opgeworpen heuvel. Met een motteheuvel van zo’n 60 m in doorsnede gaat het om een
relatief grote motte. Op de heuvel een statige donjon opgebouwd uit natuursteen. Het
neerhof was min of meer hoefijzervormig en sloot aan op het opperhof. Over de aanwezige
structuren op het neerhof van Den Dulft weten we weinig. Enkel het 16de- en 17de-eeuws
kaartmateriaal licht ons in over constructies op het terrein die mogelijk teruggaan op een
middeleeuwse voorloper: een hoevegebouw, een poort, een kapel en enkele
bijgebouwen.


Relaties

 • Omvat
  Kasteel Dulft

 • Omvat
  Motte den Dulft


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Dulft [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/101436 (Geraadpleegd op 22-06-2021)