waarneming

Senecaberg

archeologisch element
ID
102
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/102

Beschrijving

De motte (burchtheuvel) is beschermd als monument binnen het dorpsgezicht.

De Senecaberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van de historische en archeologische waarde, meer bepaald als twaalfde-eeuwse burchtheuvel met voorburcht die nog het oude stratentracé behoudt, met op een kleine verhevenheid de Sint-Salvatorkerk ter plaatse van de verdwenen burchtkapel.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Motte

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: motteheuvels, mottekastelen, torens, vaatwerk, werktuigen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, ijzer, koperlegering, metaal, steen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
houten constructies op een heuvel
8-vorm goed bewaard: opperhof en neerhof
11de eeuw: oprichting van de motte en de bekroning met een houten wachttoren
12de eeuw a: grotere houten toren
12de eeuw b: toren maakt plaats voor een houten aula van ongeveer 13,5 m op 9,3 m. een reeks palen voor de gevel van het gebouw doet denken aan een galerij.
- aardewerk: kogelpotten
- dierenbeenderen: varken, schaap, runderen en gevogelte
Gallesloot, Van Dessel, Cloquet en De Maeyer interpreteerden de motte verkeerdelijk als tumulus (Doorselaer:1964a, 17)
eerste vermelding in 1275, maar waarschijnlijk veel ouder
verwoest na de slag van Ransbeek (1142)
4de kwart 11de eeuw-1159

Neerhof met kapel

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kapellen (gebouwen en structuren), neerhoven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
neerhof: zichtbaar door een kleine hoogte met elliptisch grondplan waarop de huidige Sint-Salvatorkerk - gegroeid uit een castrale kapel - staat omringd wordt door een straat
eerste vermelding in 1275, maar waarschijnlijk veel ouder
verwoest na de slag van Ransbeek (1142)
4de kwart 11de eeuw-1159

Vroegmiddeleeuwse nederzetting

Datering: Karolingische periode
Typologie: nederzettingen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Omvat
    Burchtheuvel

  • Omvat
    Senecaberg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Senecaberg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/102 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.