waarneming

Wintam 1

archeologisch element
ID
102887
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/102887

Beschrijving

Tijdens de laatste fasen van de constructie van het kanaal naar Brussel, en de connectie van het kanaal met de Schelde in Wintam, werd een belangrijke collectie archeologische vondsten uit het baggerslib verzameld, in de periode 1980-1990. De vondsten dateren uit verschillende periodes, van prehistorie tot recente periodes.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Prehistorisch bewerkt gewei

Datering: mesolithicum, middenbronstijd, neolithicum
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:
 • Archeologische veldkartering Bornem
  • Bron: Crombé Ph., De Reu J., Sergant J., Boudin M. & Bourgeois I., 2019. Prehistoric antler and bone tools from the Scheldt basin. Notae Praehistoricae, 38/2018 : 15-26
   Literatuur ()
  • Crombé Ph., De Reu J., Sergant J., Boudin M. & Bourgeois I., 2019. Prehistoric antler and bone tools from the Scheldt basin: new radiocarbon dates from the site of Wintam “Sluis” in the Rupel floodplain (municipality of Bornem, prov. of Antwerp, BE). Notae Praehistoricae, 38/2018 : 15-26

Beschrijving:
Houwelen en beitel gemaakt van geweien.

Romeins aardewerk

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Archeologische veldkartering Bornem
  • Bron: Verspecht A., Oost T. & Ervynck A., 2001, Schatten tussen afval, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p 109-125.
   Literatuur ()
  • C.K.:Verspecht:2001a
  • Bron: De Clercq W., 2001, De rivier als context, opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit Wintam, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p. 97-108.
   Literatuur ()
  • C.K.:Declercq:2001p
 • Toevalsvondsten Bornem
  • Bron: DE CLERCQ W. 2001: De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel, in VOBOV-Info, nr.54, december 2001, p. 29-35.
   Literatuur ()
  • Bron: Crombé P. e.a. 2011: Bornem-Wintam. Baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis, Archeologie in de provincie Antwerpen 10, Antwerpen.
   Literatuur ()
  • C.K.:Crombé:2011ac

Beschrijving:
-terra sigillata (Dr. 37)
-'gevernist of geverfd' aardewerk
-reducerend gebakken gedraaid aardewerk met blauwgrijze kleur
-dolia
-moratariumfragment
-kruikamforen

Romeins bouwmateriaal

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, vondstenconcentraties
Gebeurtenis:
 • Archeologische veldkartering Bornem
  • Bron: Verspecht A., Oost T. & Ervynck A., 2001, Schatten tussen afval, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p 109-125.
   Literatuur ()
  • C.K.:Verspecht:2001a
  • Bron: De Clercq W., 2001, De rivier als context, opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit Wintam, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p. 97-108.
   Literatuur ()
  • C.K.:Declercq:2001p
 • Toevalsvondsten Bornem
  • Bron: DE CLERCQ W. 2001: De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel, in VOBOV-Info, nr.54, december 2001, p. 29-35.
   Literatuur ()
  • Bron: Crombé P. e.a. 2011: Bornem-Wintam. Baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis, Archeologie in de provincie Antwerpen 10, Antwerpen.
   Literatuur ()
  • C.K.:Crombé:2011ac

Beschrijving:
-vooral dakpannen
-tubulus
-hypocaustum

Romeinse metaalvondsten

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:
 • Archeologische veldkartering Bornem
  • Bron: Verspecht A., Oost T. & Ervynck A., 2001, Schatten tussen afval, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p 109-125.
   Literatuur ()
  • C.K.:Verspecht:2001a
  • Bron: De Clercq W., 2001, De rivier als context, opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit Wintam, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p. 97-108.
   Literatuur ()
  • C.K.:Declercq:2001p
 • Toevalsvondsten Bornem
  • Bron: DE CLERCQ W. 2001: De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel, in VOBOV-Info, nr.54, december 2001, p. 29-35.
   Literatuur ()
  • Bron: Crombé P. e.a. 2011: Bornem-Wintam. Baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis, Archeologie in de provincie Antwerpen 10, Antwerpen.
   Literatuur ()
  • C.K.:Crombé:2011ac

Beschrijving:
ijzer: boothaken, hamer(hak), bijl
brons: fibulae, stylus, steel van een zeef, schotel

Vondsten 16e-18e eeuw

Datering: 16de eeuw
Typologie: afvalkuilen, beerputten
Gebeurtenis:
 • Archeologische veldkartering Bornem
  • Bron: Verspecht A., Oost T. & Ervynck A., 2001, Schatten tussen afval, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p 109-125.
   Literatuur ()
  • C.K.:Verspecht:2001a
  • Bron: De Clercq W., 2001, De rivier als context, opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit Wintam, Archeologie in Klein-Brabant, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant, p. 97-108.
   Literatuur ()
  • C.K.:Declercq:2001p
 • Toevalsvondsten Bornem
  • Bron: DE CLERCQ W. 2001: De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel, in VOBOV-Info, nr.54, december 2001, p. 29-35.
   Literatuur ()
  • Bron: Crombé P. e.a. 2011: Bornem-Wintam. Baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis, Archeologie in de provincie Antwerpen 10, Antwerpen.
   Literatuur ()
  • C.K.:Crombé:2011ac

Beschrijving:
afvalkuil
materiaal in afvalkuil dateert uit deze periode
16de eeuw-midden 18de eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wintam 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/102887 (Geraadpleegd op )