waarneming

Sint-Veronakapel

archeologisch element
ID
104
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/104

Beschrijving

Gelegen op de noordoostelijke helling van de sterk ingesneden hoogvlakte gelegen tussen de Voer- en Ijsevallei. Op de plaats genoemd het Capelleblok. De pre-Romaanse kerk (9de- 10de eeuw) werd gebouwd op het grafveld. In een later stadium werd de kerk uitgebreid met een massieve westtoren (einde 10de of begin 11de eeuw). In de 12de eeuw werd een groter koor aangebouwd, daarna werd de éénbeukige kapel omgevormd tot een driebeukige kerk.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Dakpanfragmenten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Bertem
  • Bron: LENS A. en M. MEGANCK 1987-1988: De Gallo- Romeinse bewoning in Vlaanderen: Vlaams Brabant begrensd door Oost-Vlaanderen en het kanaal van Charleroi-Vlaams Brabant tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de Dijle, (cursus historische kritiek), ongepagineerd.
   Literatuur ()
  • C.K.:Lens:1988a
  • Bron: DESITTERE M. 1963: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Brabant (vanaf de Bronstijd tot de aan de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, III, 79
   Literatuur ()
  • C.K.:Desittere:1963aa

Beschrijving:
Dakpanfragmenten, sommigen nog met restanten van roze mortel. Deze bevonden zich in de grafvullingen en ingemetseld in muurtjes die graven afbakenden

Grafveld

Datering: Karolingische periode
Typologie: vlakgraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het grafveld dateert van vóór de bouw van de eerste stenen kerk. Graven 5 en 9 zijn het oudste: het zijn gemetste graven, met Romeins materiaal uit de omgeving gebouwd (8ste eeuw-10de eeuw).

Pre- Romaanse kerk

Datering: Karolingische periode
Typologie: kapellen (gebouwen en structuren)
Gebeurtenis:

Beschrijving:


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Veronakapel


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Veronakapel [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/104 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.